Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Juridisk konsulent til Ledelsessekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq

Ledelsessekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq søger en Juridisk konsulent. Som juridisk konsulent i Ledelsessekretariatet vil du indgå i et tværfagligt team, der servicerer både kommunalbestyrelsen, borgmesteren og direktionen i det daglige arbejde med at formidle og omsætte politiske beslutninger til konkrete initiativer og processer.

 

Ledelsessekretariatet er en attraktiv og professionel arbejdsplads, med højt ambitionsniveau. Dagligdagen i Ledelsessekretariatet er afvekslende og fagligt udfordrende, hvor tingene indimellem går stærkt og opgaver skal løses under tidspres, stående på et solidt fagligt, juridisk og økonomisk grundlag. Det er sjældent, at to dage ligner hinanden.

 

Ledelsessekretariatet varetager den politiske betjening af de folkevalgte i Kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og lokaludvalgene. Herudover har Ledelsessekretariatet ansvaret for betjeningen af kommunens øverste ledelse og sekretariatsfunktionen for det fælles kommunale samarbejde med de resterende kommuner i landet. Udover ovenstående, beskæftiger Ledelsessekretariatet sig med adskillelige forskellige udviklingsopgaver, projekter og samarbejder på tværs af kommunen og nationalt samt internationalt.

 

Som Juridisk konsulent i Ledelsessekretariatet kommer du til at løse opgaverne selvstændigt og i samarbejde med dygtige kollegaer i Ledelsessekretariatet. Du kommer blandt andet til at have ansvaret for alkoholbevillinger, udarbejdelse af vedtægter og forretningsordener, sidde som juridiske sparringspartner i organisationen og indgå i et tværfagligt team blandt andet i forbindelse afholdelse af valg. Derudover kommer du til at beskæftige dig med konkrete sager i forhold til besvarelse af aktindsigtsanmodninger.

 

Ledelsessekretariatet har fysisk placering på rådhuset i Nuuk, som er Grønlands hovedstad. Sekretariatet består af omkring ti medarbejdere, en sekretariatschef og to afdelingsledere, hvoraf du vil referere til den ene afdelingsleder.

 

 

Arbejdsopgaverne fastlægges i nærmere samarbejde med afdelingslederen, og omfatter blandt andet:

 

∙ Alkoholbevillinger og automatbevillinger

 

∙ Udarbejdelse af politikker, vedtægter og forretningsordener

 

∙ Juridisk sparringspartner i administrationen

 

∙ Udarbejdelse af juridiske notater

 

∙ Aktindsigtsanmodninger 

 

∙ Forberedelse og afholdelse af valg

 

∙ Ad hoc-opgaver

 

∙ Medarbejderen skal være indstillet på at indgå i løsning af sekretariatets øvrige opgaver ved behov

 

 

Vi forventer, at du:

 

∙ Er uddannet cand.jur.

 

∙ Har nogle års erfaring inden for en politisk styret organisation, men en engageret nyuddannet vil også kunne komme i betragtning

 

∙ Har flair for at formidle budskaber kort og præcist

 

∙ Har faglig autoritet og går ind med et helhedssyn på opgaven

 

∙ Er dygtig til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt i et klart og forståeligt sprog

 

∙ Kan omsætte et svært stof til et letlæseligt stof

 

∙ Har en professionel og serviceorienteret tilgang til samarbejdet i sekretariatet og organisationen

 

∙ Er fleksibel, tilgængelig og har en positiv indstilling

 

 

Vi tilbyder:

En varieret hverdag med tæt tilknytning til de politisk trufne beslutninger, i en attraktiv og professionel arbejdsplads. Dette, i ledsagelse af dygtige og engagerede kollegaer, som alle bidrager til et godt arbejdsmiljø og kollegialt sammenhold med højt til loftet. Vi tilbyder desuden et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver og udnyttelse af kompetencer.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Maritha Eugenius, tlf. +299 367014 eller e-mail: maeu@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med job nr. 577/22, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. Jobsamtaler afholdes løbende.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgning i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 6. september 2022

Søg denne stilling