Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Ivaaq søger en behandlingsleder til tidligt indsatsområde i Nuuk / Job nr. 396/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, familieterapeut eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Ivaaq som arbejder med tidligt indsats til gravide og unge/familie med spædbørn.
Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning for børn og familie søger en behandlingsleder til Ivaaq i Nuuk. Behandlingslederen skal kunne varetage terapi med tidligt indsats for gravide familie / unge med børn. Behandlingslederens placering vil være under Børne- og Familiecentret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen.
Du vil have din base og faglige forankring i Ivaaq, med tidligt indsats for gravide familie / unge med børn. Her er der, foruden familievejledere, for hvem du skal være faglig leder og koordinerer.
Som behandlingsleder vil du referere til afdelingslederen for Børne- og Familiecenteret (BFC). Du vil komme til at indgå i BFCs ledelsesteam, som foruden afdelingslederen og du selv omfatter tre andre behandlingsledere.
Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resurser og de muligheder, der ligger i og uden for familien. Ivaaq bliver et særligt intensivt behandlingstilbud, hvor et antal familier får mulighed for en ny tilværelse med barnets trivsel i centrum.
Som behandlingsleder for Ivaaq i Nuuk vil du blive del af en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge et helt nyt behandlingssted og gøre en forskel for tidligt indsats for gravide familie / unge med børn.
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligst eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til kvinder, som visiteres til Ivaaq i Nuuk.
 • I samarbejde med afdelingslederen og de øvrige behandlingsledere, sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klienter.
 • Kvalitetssikre familiebehandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og klientliste er ajourførte.
 • Arbejde terapeutisk med visiterede kvinder i form af individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler.
 • I samarbejde med afdelingsleder og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.

Om dig
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant terapeutisk uddannelse, fx psykolog eller familieterapeut.
 • Du har omfattende erfaring med helhedsorienteret familiebehandling, gerne i Grønland, og i særdeleshed i tidligt indsats.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • At du er åben og udadvendt.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsporede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.
 • Projektledelseserfaring er en fordel.

 Hvad kan vi tilbyde
Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 396/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 19. august 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Ellen Magnussen
Telefon: +299 367331
Mobil: +299 497979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning