Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Intern supervisor til forvaltning for Børn og Familier ved Staben / Job nr. 649/18

Kan du supervisere, og brænder du for børne- og familieområdet? Har du mod på at være med til at udvikle supervisionsindsatsen i en ny forvaltning? Kommuneqarfik Sermersooq søger en intern supervisor til forvaltning for børn og familier

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og unge. For at sikre de bedst mulige betingelser for at lykkes med det, er der blevet oprettet en ny forvaltning i løbet af sommeren 2017: Forvaltning for børn og familier.

Det er veldokumenteret, at der er massive udfordringer på Børne- og familieområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Et styrket fokus på supervision skal bidrage til at løfte medarbejderstaben og styrke plejefamilieområdet: Forebygge stress og udbrændthed, og fremme fagpersonlig udvikling. Som intern supervisor vil du komme til at spille en vigtig rolle. Du vil selv foretage supervision, ligesom du vil understøtte at eksterne ressourcer bruges bedst muligt. Endelig vil du facilitere, at udvalgte medarbejdere med de nødvendige forudsætninger, i højere grad end nu, kommer til at forestå kollegial refleksion/intern supervision.

Organisatorisk vil du være placeret i den tværgående stab, og du vil referere til stabschefen. Du vil komme til at arbejde sammen med alle forvaltningens afdelinger.

Stillingen er ledig og til besættelse efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Forestå gruppesupervision og individuel supervision af medarbejdere
 • Forestå gruppesupervision og individuel supervision af plejefamilier
 • Bidrage til at koordinere supervisionsindsatsen på tværs af afdelinger i forvaltning for børn og familier
 • Bidrage til kvalitetsudvikling af supervisionsindsatsen i forvaltning for børn og familier
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse, fx cand.psych. (med eller uden autorisation) eller socialrådgiver eller pædagog med diplomuddannelse i supervision
 • Du har dokumenteret erfaring med supervision
 • Du har viden om og erfaring fra socialområdet/børne- og familieområdet
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er
 • Du er robust og har både integritet og gode indlevelsesevner
 • Du har interesse for og gerne erfaring med projektarbejde og/eller procesledelse.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under      udvikling
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder i kommunen, på både vest- og østkysten.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en vakant / personalebolig til rådighed.
Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 649/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Charlotte Bech
Telefon: +299 367304
Mobil: +299 537921
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning