Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Integreret Sikkersoq søger Souschef / Job nr: 479/19

Sikkersoq betyder en plante som blomstrer, hvilket er kendetegnende for vores grundholdning, nemlig at børn skal blomstre og trives.

Integreret Institution Sikkersoq er beliggende i Nuussuaq og har plads til 64 børn.

 

Daginstitutionens leder har ledelsesansvar for huset og en normering på 14 medarbejdere som er fordelt på 3 i hver stue til 4 stuer, en rengøringsassistent og en køkkenassistent.
Sikkersoq har åbent i dagtimerne mellem kl. 07.00 – 17.00 med plads til 24 vuggestue børn og 40 børnehave børn.

Souschefen er pædagogen i børnehavestuen fra 3-6 års alder, og er meget tæt samarbejde med lederen. Souschefen træder frem som leder for lederens fravær. Det er 40 ugentlige arbejdstimer med skiftende arbejdstider mellem kl. 07.00 – 17.00. Souschefen er medansvarlig for daginstitutionens pædagogiske udvikling, forældresamarbejde og personaleledelse.

 

Faglige og personlige krav til ansøgeren er:

 • at du har en pædagoguddannelse
 • at du er ansvarsbevidst, har overblik og er stabil
 • at du er kreativ og kan se muligheder frem for begrænsninger
 • at du er fleksibel, samarbejdsvillig og imødekommende
 • at du har kendskab til det 7 pæd. principper (Tunngaviit ilikkalertorfiusut 7-it)
 • at du har kendskab til ”fri for mobberi” (”Kammagiitta” )
 • kan træde frem som leder for lederens fravær
 • at du er to sproget på grønlandsk og dansk

Vores mål og værdier i Sikkersoq er:

 • Udvikling af personlige og sociale kompetencer
 • Dagligt brug af store kropsbevægelser
 • Godt kommunikation til personalet og bruger
 • Udgangspunkt i det enkelte barns behov.
 • Styrke børns selvværd og selvtillid
 • Godt arbejdsklima med tid til godt humør
Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads i stadig udvikling, hvor pædagogikken diskuteres og revideres løbende. 
 • Glade og friske kollegaer.
 • Fokus på personaleudvikling. 
 • Velfungerende børn og forældre. 
 • Udfordrende arbejdsplads med en god mulighed for medbestemmelse.  

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 479/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

For mere informationer, er du velkommen til at kontakte Sikkersoq´s leder:

 

Avaaraq Lennert
E-mail: sikkersoq@sermersooq.gl
Tlf.: 366730

 

Ansøgningsfrist: 07. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Avaaraq Lennert
Telefon: +299 366730
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning