Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Integreret institution Nukariit søger en Pædagog / job nr. 144/20

Nuukariit er en hel ny daginstitution med plads til 120 børn fordelt med 60 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, med henholdsvis 3 og 5 stuer. Personalenormeringen er på 29.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

Vi søger 1 pædagog til børnehave

Vi forventer at

 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue eller børnehave.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Du vil være en aktiv deltager i en kommende ”forsøgsinstitution”, i forbindelse med Meeqqerivitsialak.
 • Du vil vægte udendørs aktiviteter, at bruge de naturlige omgivelser.
 • Du er loyal over for ledelsen.
 • Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde i daginstitutionen og kan medinddrage dine kollegaer.
 • Du skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.

Det vil være dejligt hvis du

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer til en ny institution der endnu ikke har noget ”plejer”.
 • Uddannet pædagog eller tilsvarende, er dobbeltsproget.
 • Har et værdisæt der indeholder: Trykhed, nærvær, respekt, samarbejde, leg og udvikling.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.
 • Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.
 • Har særlige ressourcer inden for musik, sang, motorik eller andre kreative områder.

Vi kan så til gengæld tilbyde

 • En leder og en souschef der brænder for den nye institution og som vil skabe nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både, børn, forældre og personale.
 • Hvor vi er bevidste om at vi er ansat som personale af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende dagtilbud til alle 128 børn og samarbejede med barnets forsørgere heromkring.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre NPK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 144/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 31. marts 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Dine Mathiassen
Telefon: +299 366991
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning