Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Integreret institution MUKU søger socialhjælper / Job nr. 607/21

Integreret Institution MUKU er beliggende i Nuussuaq og har plads til 64 børn.

 MUKU har åbent i dagtimerne mellem kl. 07.00 – 17.00 med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Der er 15 medarbejdere som er fordelt på 3 i hver stue til 4 stuer, en rengøringsassistent, en køkkenassistent og leder.

Socialhjælperen er stilling i børnehaven fra 3-6 års alder. Det er 40 ugentlige arbejdstimer med skiftende arbejdstider mellem kl. 07.00 – 17.00. socialhjælperen er medansvarlig for daginstitutionens pædagogiske udvikling og forældresamarbejde.

Faglige og personlige krav til ansøgeren er:

•At du har en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende

•At du er ansvarsbevidst, har overblik og er stabil

•At du er kreativ og kan se muligheder frem for begrænsninger

•At du er fleksibel, samarbejdsvillig og imødekommende

•At du har kendskab til det 7 pæd. principper (Tunngaviit ilikkalertorfiusut 7-it)

•At du har kendskab til ”fri for mobberi” (”Kammagiitta”)

 Vores mål og værdier i MUKU er:

•Udvikling af personlige og sociale kompetencer

•Dagligt brug af store kropsbevægelser

•Godt kommunikation til personalet og bruger

•Udgangspunkt i det enkelte barns behov.

•Styrke børns selvværd og selvtillid

•Godt arbejdsklima med tid til godt humør

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 607/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Andreas Jessen
Telefon: +299 366700
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning