Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Integreret daginstitution Timmiaaqqat søger en pædagog / Genopslag / Job nr. 181/21

Vi er en integreret daginstitution, med 36 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt på 4 stuer.

Til hver stue er knyttet 1 pædagog, 1 barne/socialmedhjælper og 1 medhjælper.

Der ud over er der køkkenassistent, medhjælper og rengøringsdame

Vores forventninger til dig:

 • At du har en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende
 • At du har kendskab til 3 – 5 åriges udvikling
 • At du kan håndtere 16 friske børn
 • At du kan håndtere 64 friske børn ved sammenkomst.
 • At du er stabil
 • At du er samarbejdsvillige
 • At du kan tage initiativ til aktiviteter
 • At du er ansvarsbevidst
 • At du er til forandringer
 • At du har humor
 • At du har et positivt livssyn

Vi kan tilbyde dig:

 • 24 friske kollegaer
 • gode arbejdsrammer
 • rum til at prøve dine ideer, med mulighed for at sætte dit præg

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdsugen er på 40 timer.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 181/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. april 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Juliane G. Dalager
Telefon: +299 366870
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning