Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Integreret daginstitution Apisseq søger en Souschef / Job nr. 124/21

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn.

Apisseq er aldersintegreret, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Din daglige placering vil være hos Nuunukkut, som er de yngste i Apisseq.

Dobbelt sproget Grønlandsk- Dansk er en fordel

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde.
 • Give plads til initiativ.

   Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog med fokus på det faglige, særlig inden for vuggestuepædagogik.
 • Har lyst til at skabe et kreativt miljø for børnene.
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Er ærlig
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Kan vise lederskab.
 • Vil deltage i det administrative.
 • Kan overtage leders ansvar, ved dennes fraværd.
 • Har lyst til at medvirke til, at videreudvikle Apisseq

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • Tiltro til, at du er voksen og kan tænke selv.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.
 • Forventningsfulde børn, forældre og personale.  

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 124/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. april 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning