Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Integreret Daginstitution Apisseq - Nuunukkut søger en Barne-og Socialmedhjælper / Job. nr. 650/20

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn. Vi søger en engageret, frisk, målrettet socialhjælper til vores yngste vuggestuebørn.  Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Din daglige placering vil være hos Nuunukkut, som er stuen med børn fra 1-2 år   Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17   Institutionens formål
 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • Respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge mobning.
  Vi forventer at du:
 • Er uddannet socialhjælper, eller tilsvarende, med fokus på det faglige.
 • Har interesse og-/ eller gerne erfaring i målrettet pædagogisk arbejde.
 • Er ærlig
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Har fokus på samarbejde.
 • Kan bevare roen i pressede situationer.
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
Apisseq tilbyder:
 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 650/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. december 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning