Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Indsatsleder til det Kommunale Rednings-Beredskab i Nuuk/ Job nr. 123/21

Har du lysten til at arbejde med det forebyggede arbejde inden for redningsberedskabet, så er stillingen som indsatsleder i Kommuneqarfik Sermersooq, brandvæsenet Nuuk måske noget for dig.

Redningsberedskabet har rivende travlt med flere spændende udviklingsprojekter, hvor et af udviklingsområderne er det forebyggende arbejde. Vi arbejder med at styrke det forebyggende arbejde i vores redningsberedskab på tværs af alle kredsene i kommunen. Derfor søger vi efter en fuldtidsansat Indsatsleder, som ud over operativ ledelse ved hændelser, skal arbejde med, og udvikle det forebyggende arbejde i redningsberedskabet.  

Vi vægter dine faglige kompetencer højt, og forestiller os at du har erfaring med det forebyggende arbejde. Derudover prioriterer vi også en kandidat som besidder de menneskelige egenskaber, idet du skal evne at bidrage til et godt samarbejde, både med mandskabet, men også den administrative del af redningsberedskabet.

Dine arbejdsopgaver:

 • Du vil få faste vagter i indsatsledervagtordningen med de øvrige indsatsledere
 • Du skal arbejde med at udvikle det forebyggende arbejde på tværs af kredsene i kommunen, og implementere nye tiltag og procedure
 • Du skal kunne udføre brandteknisk byggesagsbehandling og deltage med bygningsmyndigheden ved ibrugtagningstilladelser
 • Du skal i samarbejde med kollegaer udføre brandsyn på de udpegede brandsynsobjekter, og gå i dialog med bygningsejere omkring forebyggende foranstaltninger
 • Du skal være med til at uddanne og opkvalificere mandskabet
 • Du skal være med til at opbygge vores kursus aktiviteter, både for kommunens øvrige afdelinger, men også for private virksomheder
 • Derudover skal du også bidrage i de daglige opgaver omkring brandstationen i Nuuk 

Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet indsatsleder BY, og vi håber også at du er uddannet indsatsleder FLY
 • Det vil være fordelagtigt hvis du har erfaring inden for det forebyggende arbejde inden for redningsberedskabet
 • Vi ser gerne at du er uddannet, og har arbejdet som brandteknisk byggesagsbehandler
 • Vi forventer du har erfaring med lovgivningen på beredskabsområdet, gerne den grønlandske
 • Det er vigtigt at du er samarbejdsorienteret og er i stand til at kunne arbejde i pressede situationer
 • Du skal kunne acceptere at arbejde i et dobbeltsproget miljø, og du skal beherske både grønlandsk og dansk

Lidt om os:
Redningsberedskabet i Kommuneqarfik Sermersooq dækker over et område på størrelse Frankrig, og består af 3 kredse med i alt 4 byer og 8 bygder. Beredskabschefen har det overordnet ansvar for hele redningsberedskabet, mens vores 3 viceberedskabschefer har ansvaret for den daglige drift og personaleansvaret i kredsene. Udviklingen af redningsberedskabet sker i tæt samarbejde med det kommunale beredskab, og der er stor fokus på at udviklingen sker på tværs af alle 3 kredse. 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 123/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Louise Bruun Jensen
Telefon: +299 367403
Mobil: +299 227403
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning