Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Indsatsleder til Beredskabsafdelingen / Job. nr. 265/19

Har du lyst til ledelse? Brænder du for at skabe udvikling? – og har du samtidig forståelse for vigtigheden af, at den daglige drift kører optimalt?

Så er stillingen som Viceberedskabschef (Souschef) i Kommuneqarfik Sermersooq, brandvæsenet i Nuuk måske noget for dig. I forbindelse med den nye ”Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger” er trådt i kraft, skal der ansættes indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq søger en fuldtidsansat Viceberedskabschef (Souschef), der har sæde i Nuuk, til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Dine kvalifikationer:

 • Uddannelse som indsatsleder.
 • Brandteknisk Byggesagsbehandling, fordelagtig, dog ingen betingelse.
 • Solid viden og erfaring med det grønlandske beredskabsområde.
 • Erfaring med relevante faglige/administrative IT-systemer.
 • Godt kendskab til love og regler indenfor eget område.
 • Samarbejdsorienteret og i stand til at bevare overblikket i pressede
 • situationer, samt at kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges
 • lige så stor vægt på faglige kvalifikationer som på de menneskelige
 • egenskaber.
 • Har gyldigt kørekort

Stillingens ansvars- og kompetenceforhold:

 • Stedfortræder for beredskabschefen i Kommuneqarfik Sermersooq i
 • forbindelse med dennes fravær.
 • Ansvar for redningsberedskab i Kommuneqarfik Sermersooq i forbindelse
 • med beredskabschefens fravær.
 • Ansvar for redningsberedskab i Nuuk samt Kapisillit og Fiskenæsset.
 • Mandskabsnormering: ca. 50 brandmænd
 • Ansvar for tilrettelæggelse af egne opgaver.
 • Personaleansvar i forbindelse med Beredskabschefens fravær, herunder
 • opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning mv.

Du vil bl.a. få ansvar og opgaver for følgende områder:

 • Daglig ledelse af det samordnede redningsberedskab i forbindelse med
 • Beredskabschefens fravær, herunder den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. redningsberedskabs-lovens § 7.
 • Udarbejdelse af fælles beredskabsplan for det overordnede redningsberedskab i samarbejde med Beredskabschefen, herunder ajourføring af planen for alarmering af rednings-beredskabet. Mødeplaner for udrykning til virksomheder, bygninger m.v., der kan indebærer risiko i tilfælde af brand, jf. redningsberedskabslovens § 21.
 • Indsættelse af redningsberedskabet i samarbejde med politiet.
 • Uddannelse af personel til det samordnede redningsberedskab i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser.
 • Brandteknisk Byggesagsbehandling, hvis andet ikke er aftalt.
 • Brandsyn jf. redningsberedskabslovens § 29.
 • Øvelser herunder årlige instruktioner af medarbejdere i kommunens institutioner.
 • Drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabs bygninger,
 • Herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v..
 • Deltagelse i ibrugtagningstilladelser.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af brandslukningsmateriel m.m..
 • Forebyggende aktiviteter.
 • Løsning af Ad Hoc opgaver

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 265/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 3. juni 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Alex Nørskov
Telefon: +299 367412
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning