Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

HR Konsulenter / Job nr. 62/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger HR konsulenter til en fuldtidsstilling i HR-afdelingen med tiltrædelse efter aftale.

Som HR konsulent bliver du en væsentlig sparringspartner for kommunens ledere inden for et veldefineret fagområde. Det forventes, at du i samarbejde med ledelsen fungerer som ledelsens forlængede arm og problemknuser inden for en række arbejdsområder herunder komplicerede personalesager, udviklingsprojekter, forståelse og fortolkning af gældende overenskomster inden for området m.v.HR-afdelingen har ansvar for rådgivning og administration af kommunens ansatte samt en række strategisk forankrede udviklingstiltag med henblik på at understøtte udviklingen af kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen består af 17 medarbejdere. Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/aski/

Stillingens indhold: Som HR konsulent forventer vi, at du bl.a.:

 • Udfører både generel og særlig personalesagsbehandling
 • Tager vare om komplicerede personalesager i et konstruktivt samarbejde med ledelsen
 • Bidrager til løbende kvalitetssikring af procedurer og arbejdsgange i afdelingen
 • Yder sparring, rådgivning og undervisning efter ønske og behov til ledere vedrørende personalemæssige spørgsmål og emner herunder ansættelsesmæssige forhold og indplacering i henhold til gældende overenskomst.
 • Driver og faciliterer nogle af HR-afdelingens mange udviklings- og implementeringsopgaver sammen med kolleger
 • Bidrager til at udvikle nye tiltag og initiativer
 • Medvirker aktivt til at realisere forvaltningens målsætning om åbenhed, nytænkning og høj kvalitet
 • Deltager i opgaveløsningen af afdelingens øvrige opgaver

Opgaverne løses ofte i samarbejde med teamets øvrige konsulenter og med reference til chefen for HR og løn. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en række udviklingstiltag i kommunen, hvor HR afdelingen spiller en væsentlig rolle. Du vil have mulighed for at deltage i relevante udviklingstiltag, ligesom der er gode muligheder for at få et meget bredt og spændende virkefelt i hele kommunen.

Forventninger til ansøgere:

 • Relevant uddannelse
 • Erhvervserfaring inden for HR
 • Kendskab til personalejura og overenskomster inden for offentlig myndighed i Grønland vil være en fordel
 • Formår at begå sig på alle niveauer i en organisation og har organisatorisk tæft
 • Kommunikerer klart og tydeligt både skriftlig og mundtligt
 • Udviser initiativ og handlekraft
 • Evner at samarbejde såvel internt som eksternt
 • Dobbeltsprogede kandidater foretrækkes
 • Kendskab til det grønlandske samfund og grønlandske undervisnings-. og kursusudbydere en fordel.
 • Vejlede og rådgive ledere og medarbejder i kommunen om kompetenceudvikling, efteruddannelse m.v.

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 62/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 16. februar 2018

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 16. ferbaur 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Karen M. Lynge
Telefon: +299 36 70 97
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning