Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

HR-afdelingen søger HR-konsulenter / Job.nr. 478/19

Er du selvstændig, initiativrig og glad for at servicere uden at være tilbageholdende? Så er det dig vi søger som HR-konsulent.

Kommuneqarfik Sermersooq søger heltidsansatte HR-konsulenter til Personaleservice-afdelingen til snarlig tiltrædelse efter aftale.

Personaleservice-afdelingen er pt. i fuld gang med at forbedre sin service ved at effektivisere arbejdsgange, sagsbehandling og opdatering af sine IT-systemer, hvorfor vi søger rutinerede og initiativrige kolleger.

Som HR konsulent bliver du en væsentlig sparringspartner for kommunens ledere inden for et veldefineret fagområde. Det forventes, at du i samarbejde med ledelsen fungerer som ledelsens forlængede arm og problemknuser inden for en række arbejdsområder herunder komplicerede personalesager, udviklingsprojekter, forståelse og fortolkning af gældende overenskomster inden for området m.v.

Som HR konsulent forventer vi, at du bl.a. kan:

 • Tage vare om det komplicerede personalesager i et konstruktivt samarbejde med ledelsen i kommunens forvaltninger.
 • Bidrage til forbedring af arbejdsgange løbende.
 • Yde sparring, rådgivning og undervisning efter ønske og behov til ledere vedrørende personalemæssige spørgsmål og emner herunder ansættelsesmæssige forhold og indplacering i henhold til gældende overenskomst.
 • Drive og facilitere nogle af HR-afdelingens mange udviklings- og implementeringsopgaver sammen med kolleger.
 • Bidrage til at udvikle nye tiltag og initiativer.
 • Medvirke aktivt til at realisere forvaltningens målsætning om åbenhed, nytænkning og høj kvalitet.

Forventninger til ansøger:

 • Gerne en akademisk uddannelse eller tilsv. inden for området.
 • Erhvervserfaring inden for HR.
 • Kendskab til personalejura og overenskomster inden for det offentlige.
 • Skal være proaktiv, viljestærk og være yderst servicemindet.
 • Gode samarbejdsevner såvel internt som eksternt.
 • At være dobbelt sproget (grl/dansk) er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med mulighed for at kunne præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og en relevant grønlandsk forhandlingsberettiget organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

For yderligere oplysninger kan fg. chef for personaleservice Salomon Blytmann kontaktes på tlf. 36 70 86.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland.
Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.
For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 478/19 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet fortløbende, og ansøgere kan blive indkaldt fortløbende inden fristenms udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer, CV m.m. Link til stillingen du vil søge, kan du se i stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 09. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Afdelingsleder Salomon Blytmann
Telefon: +299 367086
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning