Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Hjemmehjælpen søger 2 sundhedsassistenter eller én med tilsvarende uddannelse til dagvagt / Job nr. 462/20

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret sundhedsassistent eller én med tilsvarende uddannelse.

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca.300 borgere i eget hjem, dette er kan være alt fra personlig pleje til rengøring og indkøb. Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet.

Hjemmehjælpen består derfor af dagvagter, aftenvagter og nattevagter som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem. Hjemmehjælpen består af afdelingsleder, Souschef, 1driftplanlægger, 1 Teamkoordinator, sundhedshjælpere og sundhedsassistenter, samt ufaglærte fordelt i alle sundhedsassistenter, samt ufaglærte fordelt i alle vagtlag.

Opgaverne hos borgerne er fordelt på 8 ruter som varetages af faste ansatte. Aftenholdet består af to hold, hvert hold består af tre personer. Opgaverne dertil er ligeledes fordelt hvor brugerne om aftenen er delt op. Disse har vagtmobil mens de er på arbejde samt en person udpeges til varetagelse af nødkald i tilfælde af akutte besøg.

De der har kørekort anvender Hjemmehjælpens bil mens personale uden kørekort kører med bus ud til brugerne i en bestemt rækkefølge.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier.

I Hjemmehjælpen har vi følgende værdier – Gensidig tillid, Omsorg, Livsværdier, At kunne lytte, Tryghed, Gensidig respekt, omhu.

Vi søger en sundhedsassistent som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af opgaver hos borgerne og være vejledende i forhold til sundhedshjælpere, ufaglærte og elever.

Stillingens indhold:

 • Pleje og omsorg hos borgerne
 • Guidning og støtte
 • Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Medicingivning
 • Dokumentation
 • Vurdere borgerens behov
 • Varetage komplicerede borgerforløb
 • Sikre den gode opstart til nye borgere og pårørende
 • Iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med borgerne
 • Observere, identificere og reagere hensigtsmæssigt på symptomer ved almindeligste somatiske og psykiske lidelser hos borgerne
 • Observerer og identificere problemstillinger og ud fra disse – i tæt samarbejde med det øvrige personale medvirke til udarbejdelse af handlingsplan for hver enkelt borger
 • Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i eget kompetenceniveau
 • Introducere og vejlede nyt personale og elever

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hjemmehjælpens øvrige medarbejdere, områdeleder og tværfaglige samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

 • At du er uddannet sundhedsassistent eller har én tilsvarende uddannelse
 • At du er stabil og tager ansvar for dine egne opgaver
 • At du er med til at højne fagligheden og har lyst til at bruge dine faglige kompetencer
 • At du kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
 • At du er initiativrig og selvstændighed
 • At du er god til at samarbejde med kollegaer, samt tværfaglige samarbejdspartnere
 • At du har lyst til at skabe udvikling
 • Ikke et krav at være dobbeltsproget
 • Ansøgere med kørekort foretrækkes men er ikke et krav
 • Sund og stabil

Personlige kompetencer:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Positiv og imødekommende
 • Har overblik, også i mere akutte situationer.
 • Empati
 • Kan tage ansvar
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret selv når det er hektisk

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • Et godt arbejdsmiljø med positiv indgangsvinkel
 • Et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • Et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for forskellighed
 • Et tæt samarbejde med områdeleder, terapeutteam, visitation og demenskoordinatorer
 • God introduktion og oplæring

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fortrinsvis i dagvagt. Du kommer til at indgå i vagt hver 2. weekend.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, PPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 462/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne.
Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

Ansøgningsfrist: 23. September 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Najattaaq Jørgensen
Telefon: +299 366169
Mobil: +299 235518
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning