Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Handicap og Socialpsykiatri afdelingen søger Sundhedsassistent til Boenheden Aqqusinersuaq 13 / Jobnr. 549/21

Handicap og Socialpsykiatri afdelingen søger Sundhedsassistent til Bo enheden Aqqusinersuaq 13

Handicap og socialpsykiatrisk område, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være Sundhedsassistent i et af vores bo enhed, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Aqqusinersuaq 13 i Nuuk.

Stillingen som Sundhedsassistent i vores bo enhed, er til borgere med psykisk handicap, som har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har behov for omfattende særlig støtte, hjælp og omsorg.

Som sundhedsassistent er du kontaktperson for beboerne og er ansvarlig for at støtte og ledsage beboerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: pårørende, sygehus/ Distriktspsykiatrien, terapeutteam, kriminalforsorg samt borgerens sagsbehandler.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Lejlighedsvis undervisning
 • Sikre kontinuitet beboerens udviklingsplan
 • Observere beboerne of videregive observationer til de relevante behandlings ansvarlige
 • Støtte beboerens udvikling i samarbejde med personalegruppen

Vi forventer at du:

 • Uddannet som sundhedsassistent
 • Har erfaring fra arbejde indenfor psykiatrisk område, gerne med kendskab til pædagogiske handleplaner m. m. og miljøterapeutisk arbejdsmetode
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og problemløsende samt kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Er stabil og robust.
 • Sætter den enkelte borger i centrum for eget liv.

Vi tilbyder dig

 • Engagerede og dygtige kolleger
 • Introforløb
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Tværfagligt samarbejde med kommune, sundhedsvæsenet m.m.
 • Et job med udfordringer og med mulighed for indflydelse på egne opgaver.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 549/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Områdeleder Ânêrak Skifte
Telefon: +299 366153
Mobil: +299 548935
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning