Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Handicap og Social Psykiatri søger souschef - Genopslag / job nr. 570/20

Har du en pædagogisk eller anden socialfaglig uddannelse og har lyst til ledelse, så er det måske netop dig, vi står og mangler som stedfortræder for leder for Kangillinnguit 4 og bokollektivet Nuussuaq 65.

De to enheder er beliggende i Nuussuaq.

Kangillinnguit 4 er en døgnbemandet afdeling, hvor der bor der 5 borgere i alderen 18-66 år.

I bokollektivet bor der 3 borgere.

Beboerne har for de fleste vedkommende psykiske lidelser, personalegruppen udgør samlet ca. 12 faste medarbejdere, derudover et antal vikarer.

Der arbejdes med en rehabiliterende tilgang til beboerne for at forbedre og udvikle deres psykiske og sociale, samt praktiske færdigheder. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som stedfortræder, vil dine primære funktioner være, at indgå i personalegruppen samt varetage visse ledelsesfunktioner og være medansvarlig for driften. Du vil med reference til afdelingsleder have ledelsesansvaret i områdeleders fravær.

Du vil primært arbejde i dagtimerne, der skal dog også forventes arbejde på aftner og weekender.

Der ud over vil din opgave bl.a. være at:

 • kvalitetssikring samt implementering og koordinering af nye tiltag og arbejdsopgaver i afdelingen i samarbejde med leder.
 • I et tæt samarbejde med leder, kolleger og borgere, at planlægge, tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaver i afdelingen.
 • At igangsætte og vedligeholde at borgernes udviklingsplaner.
 • Udarbejdelse af statusrapporter i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Vi forventer følgende faglige kompetencer:

 • At du har en pædagogisk/socialfaglig uddannelse eller tilsvarende.
 • Du har mod på ledelse og gerne ledelseserfaring.
 • Du er med til at udvikle fagligheden i afdelingen.

 Vi forventer følgende personlige kompetencer:

 • Du har personlig integritet og gennemslagskraft og tør stå fast på fagligt funderede afgørelser, også når du bliver mødt af modstand.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt og dedikeret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab.
 • Du har en respektfuld, anerkendende tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.).
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse og medarbejderinvolvering som en naturlig arbejdsmetode til i fællesskab at skabe bedre løsninger.
 • At du er vedholdende.
 • At du har overblik og kan prioritere opgaverne.

Vi tilbyder:

 • Introforløb.
 • Et job med udfordringer og med indflydelse på egne opgaver.
 • Mulighed for sparring samt personlig og faglig udvikling.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 570/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning