Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Vuggestuen Uiloq søger 2 pædagoger (med bolig)

Vuggestuen Uiloq søger 2 pædagoger med tiltrædelse efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Lidt om Uiloq
Vuggestuen Uiloq er normeret til 35 børn i alderen fra 0-3 år, og er fordelt på 3 stuer, alle stuerne er navngivet og er fordelt i aldersvarende. Piluttats børn er fra 0-3 år, Sikkersuts børn er fra 0-3 år, og Naasuts børn er fra 0-3 år. Personalenormeringen er 12, alle stuerne har pædagog, barne/socialhjælper og medhjælper, 1 køkkenassistent, 1 rengøringsassistent og 1 leder.

Vi har brug for en pædagog, der:

 • har en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende 
 • kan lide børn respekterer dem og tager dem alvorligt
 • kan skabe en god kontakt til såvel forældre som kollegaer
 • er ansvarsbevidst og har overblik
 • er udadvendt og meget stabil
 • er grønlandskssproget

Vi tilbyder dig:

 • søde, rare og krævende børn
 • en vuggestue i udvikling
 • gode fysiske rammer ude og inde
 • en arbejdsplads, hvor personalesamarbejde og udvikling vægtes høj

Uiloq s indsatsområde har vi fokus på:

 • styrke forældresamarbejde og personale
 • samt udvikling af husets pædagogik
 • barnets sproglige udvikling

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 40/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 10. februar 2022
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Helene Abelsen
Telefon: +299 366900
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning