Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Ungerådgiver til Ungecentret

Kommuneqarfik Sermersooq søger Ungerådgiver til Ungecenteret i Nuuk

 

Afdelingen for Børn og Familie søger en energiske og positive kollegaer til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer. Stillingerne er placeret i Ungecenterets afdeling på Farip Aqqutaa 10.

 

Afdelingens almindelige åbningstider er på hverdage mellem kl. 8:00 – 20:00, mens tilknyttet til afdelingen er vores værested som er døgnåben 7 dage om ugen. Du kan forvente at have arbejdstimer i begge afdelinger.

 

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

 

Som Ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartet opgaver, herunder:

∙ Sammen med den unge og behandlingslederen planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen

 

∙ Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel

 

∙ Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er

 

∙ Samarbejde med den unges familie og netværk

 

∙ Samarbejde med socialforvaltningens myndighedsafdeling

 

∙ Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter

 

∙ Planlægge og udføre koloni- og projektture

 

∙ Ved indkaldelse være bisidder for unge hos politiet

 

∙ Skrive status- og afslutningsrapporter

 

 

 

Vi forestiller os at:

 

∙ Du har et indgående kendskab og erfaring til børn og unge der har udfordringer og har det svært

 

∙ Du har relevante uddannelser eller kurser og erhvervserfaringer inden for børn og unge

 

∙ Du er åben for at videreudvikle dig såvel faglig som personlig

 

∙ Du har lyst at arbejde i en tværfaglig team

 

 

 

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

 

∙ Er venlig, stabil, robust, rummelig og sportiv

 

∙ Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt, både på grønlandsk og dansk

 

∙ Arbejder ansvarsbevidst og serviceorienteret

 

∙ Er god til teamsamarbejde

 

∙ Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen

 

∙ Evner at arbejde fokuseret og struktureret

 

∙ Evner til at opbygge relation med unge mennesker

 

∙ Evner til at skabe tillid hos den unge

 

∙ Er villig til at arbejde på tværs af vores afdelinger efter behov

 

 

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.          

 

 

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Centerleder Cecile Jerimiassen, tlf. +299 36 69 29 eller e-mail: ceje@sermersooq.gl

       

 

                 

Straffe- og børneattest:

 

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:


Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig:

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

 

 

 

Ansøgning:


Ansøgning mærket med Job nr. 673-22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

 

BEMÆRK:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022

Søg denne stilling