Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Talepædagog/tale- hørelærer, audiologopæd til Misi/PPR / Job nr. 484/19

Misi søger en tale-hørepædagog til vores team. Meeqqanut Inuusuttunullu Siunnersuisarfik, i dagligtale kaldet ”Misi”, er et Rådgivningscenter om børn og unge. Misi er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq. Misi spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om, at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen mellem 0-18 år. Du vil kunne læse mere om os her: https://sermersooq.gl/da/borger/boern-unge-og-familie/paedagogisk-psykologisk-raadgivningmisi

Stillingens indhold:
Du vil som tale-hørepædagog i Misi blive en del af en afdeling, hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt. Misi består, foruden dig, af en Rådgivningschef som du skal refererer direkte til. Derudover vil din kollegagruppe bestå af en administrativ medarbejder, 5 psykologer, 3 Børne & Ungekonsulenter, samt en tale-hørepædagog med lærerbaggrund. Du vil som tale-hørepædagog skulle indgå i pædagogisk psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra de forskellige faggrupper, når det omhandler sager med tale-/høre-/sprog-problematikker. Din primære opgave er, at skulle udføre selvstændige PPR - undersøgelser.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men betjener hele Kommuneqrafik Sermersooq - der omfatter Nuuk og Paamiut og deres tilknyttede bygder på vestkysten og Tasiilaq med bygder og Ittoqqortoormiit på østkysten. Tjenesterejser kan derfor indgå i jobbet.

Dine ansvarsområder vil blive:

 • Pædagogisk / psykologisk rådgivning og vurdering.
 • Udføre logopædisk udredning og vurdering, og i samarbejde med barnets omgivelser finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i Misi.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Forventninger til ansøgere:

 • At du er fagligt velfunderet og har en uddannelse som talepædagog/tale- hørelærer eller audiologopæd eller tilsvarende.

Desuden lægger vi vægt på at det meste af nedestående passer på dig:

 • Har en anerkendende tilgang og kan arbejde selvstændigt.
 • Har viden om - og gerne erfaring - fra PPR-området, men det er ikke et krav.
 • Har kendskab til og erfaring med undervisningsmetoder, -teknikker og –materiale samt deres anvendelighed i forhold til børn med specifikke tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed og praksisnær rådgivning.
 • Har kendskab til og erfaring med undersøgelser og observationer af børn.
 • Har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, som er under udvikling.
 • Er stabil, kvalitetsbevist og med sans for detaljer.
 • Har kenskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en fordel, men ikke en betingelse.

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer, hvor der også er plads til videreudvikling af praksis og nytænkning.
 • Gode og glade kollegaer.
 • Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.
 • Mulighed for at rekvirere efter en tolk, som tolker fra dansk til grønlandsk og omvendt.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 484/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 12. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning