Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Sygeplejerske til Afdelingen Pakkutaq / job.nr 306/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Sygeplejerske til Pakkutaq, afdelingen for yngre med handicap N2, med tiltrædelse efter aftale, eller snarest derefter.

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatri området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og tværfagligt, kan du som person se muligheder fremfor begrænsninger, og har du fokus på udvikling og samarbejde, er det måske lige dig vi søger.  

Afdeling for Yngre med et handicap i Ippiarsuk, servicerer borgere med et vidtgående handicap som har behov for støtte til, at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Afdelingen som er fra 2015, ligger i naturskønne omgivelser, og råder over alle moderne faciliteter og hjælpemidler. Afdelingen har døgnbemanding, der må påregnes rullende weekendvagter.

Stillingens indhold og ansvarsområde.:

 • Du har det sygeplejefaglige ansvar i afdelingen.
 • Du har det overordnede medicin administration ansvar i afdelingen.
 • Du har ansvaret for at støtte, motivere og vejlede borgere med udgangspunkt i deres behandlingsplan, således at vedkommende sikres en tilværelse så nær det normale som muligt.
 • I forhold til dine kolleger i afdelingen, har du ansvaret for at sikre introduktion, oplæring, kontinuitet, vejledning og vedligeholdelse af borgernes sygepleje og behandlingsplaner, samt videndeling generelt om pleje og behandling.
 • Du skal sikre og opretholde den sygepleje faglige udvikling i arbejdsopgaverne på afdelingen for Yngre med et handicap.
 • At observere borgere og videregiver observationer til de behandlings ansvarlige.

 Som sygeplejerske på afdelingen er dine opgaver bl.a. at:

 • Være primær kontaktperson for borgeren, og sammen med den daglige leder, at være ansvarlig for at arbejdet udføres i henhold til handleplan og kvalitetstander.
 • Motivere og vejledere borgeren til at opretholde og vedligeholde sin medicinske behandlingsplan.
 • Deltage sammen med borgeren til diverse relevante møder i forhold til borgerens behandling og pædagogiske handleplan.
 • I samarbejde med det tværfaglige team, være medansvarlig for implementering, vedligeholdelse og opfølgning af behandling, pædagogiske handleplan og aktivitetsplan.
 • Lytte til udsagn, ønsker og ideer og derudfra give den nødvendige støtte til at sætte tingene i gang hos borgeren.
 • Formidle oplysninger, der vedkommer borgeren, og sikre forståelse af oplysningen.
 • Støtte borgeren i at opnå og fastholde kontakter til bl.a. pårørende, venner m.m.
 • Deltage i relevante tværfaglige møder, der vedrører borgeren, samt udarbejdelse af status rapporter.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet sygeplejerske, med erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område.
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og problemløsende, samt kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver og arbejde struktureret.
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Har et positivt sind og humor
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har flair for tal
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri arbejder kontinuerligt med ideer og udviklingstiltag indenfor området, og vi kan herudover tilbyde dig en arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer

Opgaverne løses i tæt samarbejde med områdelederen og de øvrige medarbejdere.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Peqqissaasut Kattuffiat eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 89/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning