Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Skolekonsulent søges til Skoleafdelingen Kommuneqarfik Sermersooq / Jobnr. 475/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret skolekonsulent til Forvaltningen for Børn og Skoler under skoleafdelingen med tiltrædelse 01. september 2020 eller snarest derefter.

Skoleafdelingen består af Fagchef, 3 skolekonsulenter samt 3 læringskonsulenter, og 2 AC-fuldmægtige der er tilknyttet hele Skole- og Dagtilbudsområdet.

Arbejdet i skoleafdelingen skal:

 • Sætte standarden for god skoleadministration i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Have en høj grad af administrativ og pædagogisk faglighed.
 • Være præget af forståelighed, grundighed og hjælpsomhed.
 • Generelt organiseres i selvstyrende teams, åbne og fleksible arbejdsgrupper.
 • Komplicerede og fagligt krævende opgaver løses parvist af specialiserede medarbejdere.

Stillingens indhold:

 • I samarbejde med skoleafdelingens partnere opfylde lands- og lokalpolitiske målsætninger.
 • Behandle alle sager og opgaver seriøst, sagligt og effektivt.
 • Løbende vedligeholde deres generelle kompetancer.
 • Opnå og vedligeholde ekspertise indenfor et eller flere af skoleafdelingens arbejdsområde.

Konkrete arbejdsopgaver for stillingerne:

 • Forvaltningsrelaterede opgaver, lov-, regel- og aftalebestemte opgaver (skoleforordning, forvaltningslov, bekendtgørelser og aftaler) afgørelser, beslutninger, fortolkning af førnævnte bestemmelser.
 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter, retningslinier, kompetancefordeling og indsatsområder
 • Kommunalpolitiske opgaver, oplæg og forslag udarbejdes, research, dokumentation og konsekvensberegning, rådgivning og vejledning af politiske organer, organisationsrelaterede opgaver.
 • Eksterne samarbejdspartnere andre myndigheder, organer, organisationer.
 • Interne samarbejdspartnere afdelinger, rådgivning og vejledning af skoleledere,  forvaltninger, sektorer.
 • Udarbejdelse af skolernes ferieplaner
 • Administration af  skoleadministrative programmer, TRIO, TEA tabulex
 • Skolebestyrelsesvalg
 • Skabe og styrke en fælles pædagogisk og faglig platform for hele kommunens skolevæsen, inspiration, observation, evaluering og supervision af skoleledere og lærere, kvalitetssikring af pædagogisk og faglig udvikling og praksis, skoleseminarer og skoleudviklere, pædagogiske frontløbere
 • Skolehjem / Kollegie vejldning, kontaktled samt tilsyn.
 • Fordeling af specialklasser, samt bindeled til socialrådgiver på skolerne.
 • Tilsynsbesøg sammen med fagchef på det skoler man er kontaktled for.

Forventninger til ansøgere:

 • Angiv uddannelsesmæssig baggrund
 • Angiv forventninger til faglige/ledelsesmæssig erfaring
 • Angiv forventninger til faglig kompetence

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er god til samarbejde med flere instanser
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder. Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 475/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2020
Tiltrædelse: 1. oktober 2020
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Fagchef Riikki Grønvold
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning