Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG / Politisk sekretariat søger AC-Fuldmægtig /Job nr. 464/19

Politisk Sekretariat er en afdeling under Ledelsessekretariatet, hvor afdelingerne Kultur og Event samt Vækst og Bæredygtighed også indgår. Du bliver ansat som AC-fuldmægtig i Politisk Sekretariat, men vil også skulle påtager dig opgaver på tværs i Ledelsessekretariatet.

Politisk Sekretariat er en afdeling, hvor hovedfokus er politisk betjening. I det daglige vil du som AC-fuldmægtig bidrage til at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af politikernes beslutninger samt understøtte og gennemføre projekter af forskellige størrelser og art.  

Som medarbejder i Politisk Sekretariat skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under tidspres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold henad vejen. 

Jobbet indebærer at:

 • Lede, understøtte og koordinere projekter på tværs i Ledelsessekretariatet og den kommunale organisation.
 • Realisere direktionens beslutninger i samarbejde med chef og afdelingsledere i Ledelsessekretariatet
 • Udarbejde sagsfremstillinger til politisk behandling og holde oplæg for politikerne
 • Udarbejde analyser, redegørelser mv.
 • Ad hoc

Vi forestiller os, at vores nye kollega skal kunne bidrage med:

 • Erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring indenfor projektledelse
 • Erfaring med at begå sig på alle niveauer i en organisation
 • Er struktureret og effektiv
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Har stærke samarbejdsevner
 • Kan håndtere ansvaret for mange varierede opgaver og bevare overblikket

Vi kan tilbyde:
Et meget selvstændigt job, hvor samarbejde samtidig er en nødvendighed for at lykkes
Spændende og afvekslende arbejdsopgaver
Dygtige og engagerede kolleger
En hverdag, hvor to dage sjældent er ens og hvor dagens indhold ofte bliver helt anderledes end det, du havde planlagt.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 464/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 09. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Fg. Afdelingsleder Arnajaraq Joelsen
Telefon: +299 367023
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning