Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Pædagog til Ippiarsuk for yngre med hancicap / Jobnr. 131/18

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være pædagog i vores Afdeling for Yngre med et handicap i Ippiarsuk N2, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk. Der er 12 beboere i alderen 27- 58 år.

Afdeling for Yngre med et handicap i Ippiarsuk, servicerer borgere med et vidtgående handicap som har behov for støtte til at den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som pædagog er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus/ Distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen, borgerens sagsbehandler.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • At være med til at vurdere borgerens funktionsniveau og hvilke fremtidige tilbud, der passer bedst til borgeren
 • At sikre kontinuitet i borgeren behandlingsplan herunder for eksempel vedligeholdelse af medicinsk behandling
 • At støtte borgeren ud fra kommunal handleplan.
 • At observere borgeren og videregiver observationer til relevante      behandlings ansvarlige
 • At støtte borgeren i udviklingen i samarbejde med et tværfagligteam

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område, gerne med kendskab til miljøterapeutisk arbejdsmetode
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og      problemløsende samt kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Har et positivt sind og humor
 • Er stabil, robust og rummelig.

Vi tilbyder dig

 • et job i en afdeling med højt fagligt niveau
 • glade og dygtige kollegaer
 • et job med glade og motiverende beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer og aktiviteter
 • et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • samarbejde på et tværfagligt plan
 • en spændende og åben arbejdsplads
 • et alsidigt job med mange udfordringer

Der er faste nattevagter. Skiftende aften og dagvagter, samt rullende weekendvagter må påregnes.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 131/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 16. marts 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning