Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Meeqqerivik Ungaaq søger pædagog / job nr. 53/20

Meeqqerivik Ungaaq er en integreret daginstitution, til 0-6 årige børn og ligger bymidten.
Meeqqerivik Ungaaq er normeret til 72 børn.  36 børn (0-2 år) i vuggestue afdelingen delt op i 3 stuer og 36 børn (3-6 år) børnehaveafdelingen delt op i 2 stuer.

Normeret til 18 personale med leder, køkkendame og rengøringsdame.  I hver stue er der 1 pædagog, 1 socialhjælper og en medhjælper.
I Meeqqerivik Ungaaq vægter vi, at børnene skal trives godt og derfor går vi op i, at atmosfæren er god i huset.

Vi er rummelige, åbne, anerkendende og går op i godt samarbejde mellem os og primæromsorgspersoner.
Som sekundæromsorgspersoner her i Meeqqerivik Ungaaq går vi op i at udvikle os personligt som fagligt.

Hvis ovenstående fanger din interesse, så er det måske lige netop dig vi har brug for.

Til stillingen forventer vi:

  • At du er uddannet pædagog eller tilsvarende.
  • At du har lyst til at være med til at skabe en god stemning i huset
  • At du har en god samarbejdsvilje
  • Har mod på, at vil udvikle personligt som fagligt.
  • At du kan møde børn, primæromsorgspersoner og kollega med anerkendende tilgang
  • At du kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, med barnet i centrum
  • At du som os har et værdigrundlag der vægter tryghed, udvikling og anerkendelse
  • At du er positivt indstillet og ser udfordringer frem for forhindringer

Vi kan tilbyde fra Meeqqerivik Ungaaq:

  • Et godt samarbejde tværs af stuerne
  • Personalet der vægter og anvender anerkendende tilgang, både sprogligt og ved handlinger

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 53/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. februar 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Elisabeth Sikemsen
Telefon: +299 366720
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning