Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - Ledende Socialrådgiver / Afdelingsleder i Paamiut i forvaltningen for Børn og Familie, både for myndighed og BFA & BFC / Job nr. 606/20

Er du socialrådgiver, og brænder du for børne- og familieområdet?
Har du mod på at spille en vigtig rolle i implementeringen af et nyt administrationsgrundlag og en ny faglig organisering? Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig teamleder til Myndighedsafdelingen i Paamiut

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for de næste fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og familier. Et af de vigtigste mål for dette arbejde er rettidig og korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning.

Der indføres en ny faglig organisering, som blandt andet omfatter oprettelsen af en fælles enhed for myndighedsafdelingen og Børn og Familiecenter i Paamiut.

Som Ledende  socialrådgiver / Afdelingsleder på Børne- og familieområdet skal du udøve personaleledelse og daglig faglig ledelse af myndighedsområdet samt af Familiecenteret. Du skal varetage både oplæring, daglig sparring og kontrol i forhold til socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen.  Du skal kunne håndtere en hverdag med tallige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust og være drevet af et stærkt engagement, ligesom du skal være indstillet på at påtage dig et stort ansvar.

Organisatorisk vil du være placeret i forvaltningen for børn og familier, Børne- og Familieafdelingen, og du vil referere til Fagchefen for Myndighedsafdelingen. Du vil blive del af kommunens ledergruppe og kollega til de øvrige teamledere i Børne- og Familieafdelingen.

Stillingen er ledig til besættelse efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Udvikle det forebyggende myndighedsarbejde i Paamiut og Arsuk
 • Forhindre yderligere omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Personaleansvar (herunder medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling samt ansættelser og afskedigelser).
 • Udvikle og sikre et konstruktivt samarbejde på tværs af afdelingerne, både internt på myndighedsområdet og i forhold til foranstaltningsområdet
 • Opsamle og videreformidle viden omkring behovet for hjælpeforanstaltninger
 • Lede og sikre afholdelse af afdelingsmøder
 • Kvalitetssikring og styring af sagsprocesser og tidsfrister i henhold til børnestøtteloven og interne sagsgangsbeskrivelser
 • Udøve daglig, faglig ledelse
 • Kontrol af den faglige kvalitet i sagsarbejdet – faglig ”bombestyrer”
 • Oplæring af medarbejdere i brugen af faglige metoder
 • Sparring på enkeltsager
 • Sikre at administrationsgrundlaget efterleves
 • Sikre at interne tidsfrister efterleves
 • Efterleve og kontrollere kompetence- og delegationsplanen
 • Varetage sagsbehandling
 • Andre opgaver efter aftale med afdelingslederen for Myndighedsafdelingen

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver.
 • Du har mod på ledelse og gerne ledelseserfaring
 • Du er robust, arbejdsom og handlekraftig.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og resultatorienteret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab, til teamsamarbejde samt til at indgå i forvaltningens ledelsesteam og ledelsesstruktur.
 • Du har en respektfuld, anerkendende og pragmatisk tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.)
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at bo i Paamiut samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 606/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 8. december 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning