Gå til hovedindhold
204

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Integreret institution Nukariit søger barne- og socialhjælper / Job nr. 748/21

Integreret daginstitution Nukariit søger socialhjælper med tiltrædelse snarest eller efter aftale. 

Nukariit er en nyere integreret daginstitution med plads til 120 børn fordelt med 60 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, med henholdsvis 5 vuggestuer og 3 børnehavestuer. 

Personalenormeringen er på 29.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

Vi forventer at du:

 • Du er uddannet som socialhjælper eller tilsvarende
 • Er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue eller børnehave.
 • Kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Lægger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Vil vægte udendørs aktiviteter at bruge de naturlige omgivelser.
 • Er loyal over for ledelsen.
 • Deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde i daginstitutionen og kan medinddrage dine kollegaer.
 • Skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.

Det vil være dejligt hvis du

 • At være dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav
 • Har et værdisæt der indeholder: Tryghed, nærvær, respekt, samarbejde, leg og udvikling.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.
 • Har særlige ressourcer inden for musik, sang, motorik eller andre kreative områder.

Vi kan så til gengæld tilbyde

 • En leder og en souschef der brænder for daginstitutionen og som vil skabe nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både, børn, forældre og personale.
 • Hvor vi er bevidste om at vi er ansat som personale af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende dagtilbud til alle 120 børn og samarbejdede med barnets forsørgere heromkring.

Vores værdier i Nukariit er:

 • Den effektiv pædagogik.
 • Krop og bevægelse/Pædagogisk idræt.
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig: Der er ingen bolig til stillignen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 748/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget. 

 

Ansøgningsfrist: 23. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Lillian Lennert Frederiksen
Telefon: +299 366995
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning