Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Integreret daginstitution Nukariit i Qinngorput søger støtteperson / job nr. 383/21

Nukariit er både en vuggestue og en børnehave placeret ved qinngorput

Nukariit har plads til 128 børn, i vuggestuen er der 4 stuer med hver plads til 12 børn, i Nukariit er børnenes inddeling i stuerne således.

I børnehaven er der 4 stuer med hver 20 børn, her er de yngste og mellemste 3-4-årig samlet i to stuer, og det andre stuer trænes børn på ca. 5-6 år, som vi kalde til flytning til fritidshjemmet og skolen.

Personalenormeringen er på 29; leder, souschef, 7 pædagogstillinger, 8 socialhjælpere, 8 medhjælpere, 2 støttestillinger, 2 køkkenassistenter og 2 rengøringshjælp.

I Nukariit tager arbejdet udgangspunkt i den gode integreret daginstitution, i Nukariit er vores værdi at sætte barnet i centrum, en sund sætte grænser, at kunne sætte klare og entydige beslutninger og det at kunne lytte til børns mening og ønsker.

I Nukariit lægger vi vægt på at vi sammen med alle brugere udvikler en sund integreret daginstitution.

Vores værdier i Nukariit er:

 • Den effektiv pædagogik.
 • Krop og bevægelse/Pædagogisk idræt.
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.
 • En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.
 • Mulighed for deltagelse i kurser og uddannelse.
 • Engagerede forældre og søde børn.
 • Medansvar på arbejdspladsen med mulighed for indflydelse.

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog, uddannet socialhjælper, uddannet støtteperson.
 • At du er initiativrig og kan tage ansvar.
 • Evner at lave rapporter 2 gange om året og kan arbejde i henhold til handleplan.
 • At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde.
 • At du er kreativ og kan lide at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene.
 • At du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre.
 • At du er stabil og har kendskab til omgivelserne.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 383/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. Juli 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Asii Brønlund Lange
Telefon: +299 366246
Mobil: +299 564532
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning