Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Hjemmehjælpen søger Sundhedsassistent til dagvagt / Job nr. 683/19

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret Sundhedsassistent

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca.160 borgere i eget hjem, dette kan være alt fra personlig pleje til rengøring og indkøb.  Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet. Hjemmehjælpen består derfor af dagvagter, aftenvagter og nattevagter som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem. Hjemmehjælpen består af afdelingsleder, områdeleder for Nuuk, områdeleder for kysten, 2 driftsplanlæggere, sundhedshjælpere og sundhedsassistenter, samt ufaglærte fordelt i alle vagtlag.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier.

Vi søger en Sundhedsassistent som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af opgaver hos borgerne og være vejledende i forhold til sundhedshjælpere, ufaglærte og elever.

Stillingens indhold:

 • Pleje og omsorg hos borgerne
 • Guidning og støtte
 • Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Medicingivning
 • Dokumentation
 • Kontaktperson hos borgere med sammensatte forløb
 • Vurdere borgeres behov
 • Varetage komplicerede borgerforløb
 • Sikre den gode opstart til nye borgere og pårørende
 • Iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med borgerne
 • Observere, identificere og reagere hensigtsmæssigt på symptomer ved almindeligste somatiske og psykiske lidelser hos borgerne
 • Observerer og identificere problemstillinger og ud fra disse – i tæt samarbejde med det øvrige personale medvirke til udarbejdelse af handlings plan for hver enkelt borger
 • Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i eget kompetenceniveau
 • Introducere og vejlede nyt personale og elever

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hjemmehjælpens øvrige medarbejdere, områdeleder og tværfaglige samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

 • At du er uddannet Sundhedsassistent
 • At du er stabil og tager ansvar for dine egne opgaver
 • At du er med til at højne fagligheden og har lyst til at bruge dine faglige kompetencer
 • At du kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
 • At du er initiativrig
 • At du er god til at samarbejde med kollegaer, samt tværfaglige samarbejdspartnere
 • At du har lyst til at skabe udvikling
 • At du er dobbeltsproget
 • At du har kørekort

Personlige kompetencer:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Positiv og imødekommende
 • Har overblik, også i mere akutte situationer.
 • Empati
 • Kan tage ansvar
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret selv når det er hektisk

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • Et godt arbejdsmiljø med positiv indgangsvinkel
 • Et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • Et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for forskellighed
 • Et tæt samarbejde med områdeleder, terapeutteam, visitation og demenskoordinatorer
 • God introduktion og oplæring

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fortrinsvis i dagvagter. Du skal påregne arbejde hver 2. weekend.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 683/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. november 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isabella Schluchtmann
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning