Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Handicapområdet i Tasiilaq søger Socialrådgiver/sagsbehandler /Job nr. 273/20

Er du til storslået natur, samt et afvekslende og selvstændigt arbejde, så er det dig vi har brug for.

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq søger  en medarbejder til arbejdet med de ca. 80 handicappede borgere , som er omfattet af handicapforordningen i Tasiilaq, samt de fem tilhørende bygder. Stillingen er fysisk placeret i byens kommunekontor.

Arbejdsopgaver:

 • Al sagsbehandling for voksne handicappede og børn. Der arbejdes på at udskille sagsbehandlingen for handicappede børn, så stillingen udelukkende kommer til at dreje sig om voksne.
 • Omfattelse af borgere der skal ind under handicapforordningen.
 • Skriftlige oplæg til Tværfaglig udvalg( TFU) vedr. ansøgning om diverse hjælpeforanstaltninger.
 • Skriftlige genansøgninger om hjælpeforanstaltninger til handicappede , to gange årligt.
 • Hjemmebesøg ad hoc hos handicappede borgere i eget hjem.
 • Tæt samarbejde med støttepersoner
 • Almindelig råd og vejledning til handicappede borgere, deres familie og pårørende
 • Daglig borgerkontakt på kontoret må forventes
 • Samarbejde med terapeutteam, sygehus, skole, daginstitutioner, selvstyre (socialstyrelsen),handicapinstitutioner i Grønland og Danmark.
 • Diverse billetbestillinger for de handicappede borgere der bor i  uden for Tasiilaq, og skal på ferierejse til hjembyen.

Vi forventer at du:

 • Er socialrådgiver, pædagog  eller har en  sundhedsfaglig uddannelse
 • Har kendskab til IT og kan journalisere i winformatik. Oplæring vil finde sted.
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde tværfagligt
 • Er i stand til at arbejde målrettet
 • Kan lide at arbejde med udfordringer og indenfor et område der er i konstant udvikling
 • Er personlig robust
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Er service og udviklingsorienteret
 • Er dobbeltsproget- grønlandsk - dansk

Vi tilbyder:

 • Job i en dejlig afdeling med højt fagligt niveau, og en god stemning.
 • Glade og dygtige kollegaer
 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver

Stillingen er omfattet af særlig attraktive ansættelsesvilkår i en periode med årlige evalueringer

Kontaktperson for nærmere information er daglig leder i Velfærdsforvaltningen i Tasiilaq Kurt Rokholm Pedersen, kupe@sermersooq.gl, direkte tlf. 00299 367766

Se evt. Kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut for Socialrådgivere og sagsbehandlere (AK), eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 273/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Kurt Petersen
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning