Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Fritidsordning Nanoq i Paamiut søger leder / Job nr. 382/21

Fritidsordning Nanoq er en pasningstilbud for børn på 1. til 3. klasse efter skoletid og er normeret til 60 børn
Personalenormering er på 6½ og er fordelt som følger: leder, souschef, 2 barne- socialmedhjælper, 2 medhjælper og derudover rengøringsassistent som arbejder deltid til daglig

Fritidsordning Nanoq har åbent mandag til og med fredag fra kl.: 07:30 til 16:30
og har til huse tæt ved skolen ”Tuiisaq”

Lederen har til arbejdstider imellem kl. 08.00 – 16.00, og har mulighed efter behov fra 07:30 – 15:30 eller 08:30 til 16:30

Funktioner forbundet med Lederstillingen:
Lederen er sparringspartner med souschefen og sammen skal sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde udføres i praksis.
Lederen indgår i personale normeringen og varetager det almindelige pædagogiske arbejde med forældresamarbejde, udarbejde handleplaner/aktiviteter

Krav til ansøgeren er:

 • At du skal være pædagog uddannet eller tilsvarende
 • At du er ansvarsbevidst
 • At du skal have overblik
 • At du skal være kreativ
 • At du skal have evne til indlevelse og omstilling
 • At du skal kunne klare arbejdet i stressede situationer
 • At du skal være fleksibel og samarbejdsvillig, imødekommende og
 • At du skal være stabil
 • At du skal kunne se muligheder frem for begrænsninger

Ansvarsområde:

 • At du som leder følger det politiske rammer
 • At du er forpligtet til at overholde institutionens budget
 • At du har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
 • At du i samarbejde med brugere, personale og forældrene at udarbejde målsætning, handleplaner og aktivitetsplaner

Pædagogisk arbejdsområde:

 • At du i tæt samarbejde med institutionsledelse udfører loven og retningslinjer for det pædagogiske arbejde
 • At du sikrer fritidsordningens pædagogiske årsplan og værdier udføres i praksis
 • At du deltager eller vejleder i løsning af samarbejdes problemer mellem personale og forældre

Administrativt arbejdsområde:

 • Daglig drift af institutionen
 • Sikre forsvarlig personale dækning i forhold til normering
 • Afholde møder med personale, brugere og forældrene
 • Sikre at føre fremmødeprotokol for hver dag for alle brugere

Daginstitutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset dagtilbudsmiljøet og lederteamet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 382/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. Juli 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Riikki Grønvold
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning