Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Forebyggelsesafdelingen i Tasiilaq søger 2 Plejefamiliekonsulenter / Job nr. 759/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede Plejefamiliekonsulenter, med uddannelse som socialrådgiver, pædagog eller Rådgiver i Socialt arbejde, til tiltrædelse snarest efter aftale.

Plejefamiliekonsulenterne vil fysisk være placeret i Børn og Familie Center i Tasiilaq med primære opgaver som indstillinger til godkendelse af plejefamilier, sagsbehandling for plejefamilier, socialt og pædagogisk rådgivning af plejefamilier samt sikre at arbejdet kører i henhold til gældende lovgivning. Nærmeste overordnede vil være afdelingsleder for Forebyggelsesafdelingen i Forvaltning for Børn og Familier.
Der er 3 normerede plejefamiliekonsulent stillinger i Tasiilaq, p.t. 2 ansatte hvoraf den ene snart skal overgår til en anden stilling. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i Forvaltning for Børn og familier – Forebyggelsesafdelingen udover afdelingslederen også en teamleder for plejefamiliekonsulenter.

Stillingen der er en fuldtidsstilling med 40 ugentlige arbejdstimer mandag til fredag, og har reference til Afdelingsleder i Forebyggelsesafdelingen i forvaltning for Børn og Familier.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – plejefamiliekonsulent til at indgå i plejefamilieteamet og varetage en række opgaver herunder:

 • Aktivt at søge plejefamilier i Tasiilaq og bygder
 • Al sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af plejefamilier
 • Al sagsbehandling i forbindelse med plejefamilier, heri indberetning af plejevederlag og deslige.
 • Kursus/opkvalificering, vejledning og rådgivning af plejefamilier, både socialfaglig og pædagogisk
 • Tilsyn med plejefamilier
 • I samarbejde med myndighedsafdelingen at sikre at børn og unge bliver anbragt rette steder
 • I samarbejde med myndighedsafdelingen arbejde med hjemgivelsessager
 • Deltage aktivt i udvikling af familieplejeområdet
 • Ad hoc opgaver angående børn i familiepleje

Opgaverne løses i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i plejefamilieteamet i Kommuneqarfik Sermersooq samt myndighedsafdelingen i form af sagsbehandlere for børn og familier.

Forventninger til ansøgere:

 • Er uddannet socialrådgiver, pædagog, Rådgiver i Socialt arbejde eller tilsvarende
 • Er god til at læse og fortolke lovgivningen
 • Har god skriftlig og mundtlig formuleringsevne
 • Har lyst og evne til at samarbejde med relevante parter med familieplejen som omdrejningspunkt
 • Arbejder systematisk og helhedsorienteret

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Vi vægter og tror på at helhedsorienteret samarbejde gør at vi kan løfte i flok, ligeledes vægtes at de enkelt medarbejdere og teamet opkvalifeceres.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 759/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. december 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Gerda Fleischer
Telefon: +299 367206
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning