Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Familiecenter TILIOQ i Paamiut søger behandlingsleder / Job nr. 728/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret behandlingsleder til Familiecenteret i Paamiut med tiltrædelse 1. Januar 2022 eller snarest derefter.

Alle forebyggelses- og familiebehandlingstiltag i Paamiut er organisatorisk samlet under det lokale Børne- og Familiecenter i Paamiut. Der udbydes 8 forskellige tilbud på foranstaltningsområdet, herunder: Familievejledning, Ungerådgivning, åbenrådgivning, terapisamtaler, familieudviklingskurser, familiecafé, forebyggelse og krisecenter. Derudover er der ”Tidlig Indsats”, som foregår i samarbejde med Sundhedsvæsenet, og det Kommunale Kriseberedskab som er rettet mod alle Paamiuts borgere i krisesituationer.

Ud over behandlingslederen, er der ansat familievejledere hvoraf en er kombineret krisecentermedarbejdere. Derudover er der ansat ungerådgivere og en forebyggelseskonsulent samt psykoterapeut.

Der er indført en fleksibel struktur således at de forskellige medarbejdere kan tilpasse sig hinandens roller i tråd med den enkeltes kompetencer, og bemande centret efter behov.

Stillingen der er en fuldtidsstilling, har reference til fællesleder i børne og familieforvaltningen i Paamiut.

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til familier, som visiteres til familiecenteret.
 • I samarbejde med fællesleder og de øvrige ledere, sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klienter.
 • Kvalitetssikre familiebehandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og klientliste er ajourførte.
 • Deltage i udredning og visitation af familier til familiecenteret.
 • Arbejde terapeutisk med visiterede borgere i form af individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler.
 • I samarbejde med fællesleder og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelsen som terapeutisk uddannelse, fx psykolog eller familieterapeut, socialrådgiver eller pædagog med efteruddannelse
 • Du har omfattende erfaring med helhedsorienteret familiebehandling, gerne i Grønland
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • At du er åben og udadvendt.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 728/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 14. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Marie Sofie Pedersen
Telefon: +299 367634
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning