Gå til hovedindhold
73

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - BFC søger Professionel plejefamilie i Tasiilaq / Job nr. 402/20

Forebyggelsesafdelingen er i Forvaltningsområdet for forebyggelse og familiebehandling i Forvaltning for Børn og Familie. Forebyggelsesafdelingen ansvars og arbejdsområder er: plejefamilieteam, forebyggelseskonsulenter samt støttepersonskoordinator.

Professionel plejefamilier er under plejefamilieteamet, hvor der er plejefamiliekonsulenter, teamleder samt afdelingsleder tilknyttet.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f. eks. Lærer, pædagog, sygeplejerske mm. Og ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.  

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier

Opgaverne løses i tæt samarbejde med plejefamilieteamet øvrige medarbejdere såsom anbragte team i myndighedsområdet samt barnets netværk.

Forventninger til ansøgere:
At det er et professionelt forhold betyder at Kommuneqarfik Sermersooq stiller større krav til familieplejerens kompetencer, fleksibilitet og rummelighed, samt at du som familieplejer er ansat på overenskomstmæssige vilkår. Vi forventer at ansøger;

 • Har en socialfaglig eller anden lignende uddannelse og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske mm.
 • Har stor erfaring, viden og lyst til at arbejde med sårbare og behandlingskrævende børn og unge
 • Er stabil, robust og faglig dygtig
 • Kan samarbejde med myndigheder og relevante samarbejdspartnere
 • Har evne til at samarbejde med børnenes forældre og netværk
 • Har et positivt livssyn og er åben og udadvendt
 • Er handlekraftig og selvstændig
 • Har gennemgået – eller vil gennemgår – grundkursus for plejefamilier
 • Har en generel plejetilladelse
 • Vil være fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven og samlever/ægtefælle vil indgår i plejeopgaven.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en plejeopgave der kan være meget krævende. Vi lægger vægt på

 • Adgang til relevante kurser
 • Råd og vejledning fra en fast plejefamiliekonsulent
 • Adgang til supervision og støtte efter behov
 • Mulighed for at indgår i et fagligt netværk omkring barnet

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 402/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne.
Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

Ansøgningsfrist: 20. august 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Gerda Fleischer
Telefon: +299 367206
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning