Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Behandlingsleder Ungecenter i Nuuk / Job nr. 703/21

Brænder du for at være med til at forme et behandlingstilbud for unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til jobbet som behandlingsleder for Ungecenteret.

Behandlingslederen skal udvikle og give ledelse for Ungecenterets tre afdelinger:

 • Behandlingsafdelingen for behandling af traumatiserede og/eller omsorgssvigtede børn og andre visiterede unge til en af vores psykoterapeuter eller rusmiddelbehandler.
 • Afdeling Ungerådgivning som arbejder med visiterede unge i alder 10 – 18 år, der er en værested tilknyttet denne afdeling som er døgn åbnet.
 • Efterværnsafdeling som arbejder med unge i alder 18 – 23 år.

Ud over at være behandlingsleder for disse 3 afdelinger skal behandlingslederen fungere som stedfortræder for Ungecenterets leder.

Placering vil være i Ungecenteret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen.

Som behandlingsleder vil du referere til centerlederen for Ungecenteret.   

Som behandlingsleder for Ungecenteret i Nuuk vil du blive del af en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge en tilbud for unge og gøre en forskel for børn og unge som har det svært.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til unge, som visiteres til Ungecenteret i Nuuk.
 • I samarbejde med lederen sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til medarbejdere omkring visiterede unge.
 • Kvalitetssikre behandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler, statusrapporter og behandlingsplaner er ajourførte.
 • Deltage i udredning og visitation af unge til centeret.
 • I samarbejde med centerlederen og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.
 • Være stedfortræder ved centerlederens fravær.

 Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet psykolog.
 • Du har bred kendskab og erfaring med behandling af børn og unge, gerne i Grønland.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • At du er fleksibel og nemt at samarbejde med.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbelt sprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.
 • Projektledelseserfaring er en fordel.

 Hvad kan vi tilbyde

Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Sparring med kollegaer i Børn- og Familieafdelingen øvrige foranstaltninger, f.eks. Børn- og Familie Centeres BFC.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre eller AC en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 703/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 30. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecile Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning