Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Børne- og ungekonsulent til MISI

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Børne- og ungekonsulent til MISI.

 

 

I MISI har vi store ambitioner om børnenes læring og trivsel. Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Forvaltning for Børn og Skole har som mission at skabe bedst mulige rammer for alle børn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvorigennem de kan opnå, læring, udvikling og trivsel, så de får grundlaget til at skabe sig et meningsfyldt liv. Forvaltningens mission er, at vi ønsker at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner og skoler, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børnene kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade selvstændige borgere.

 

 

Brænder du for folkeskoleområdet og kan du se dig selv som det led der arbejder med skolerne, og kan du koble teoretisk viden om undervisning, læring of pædagogik sammen, så ser vi gerne din ansøgning.

 

 

Vi tilbyder:

 

∙ Et spændende arbejde med mange udfordringer hvor du har indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde

 

∙ Gode kollegaer

 

∙ Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

 

∙ Indgå i team samarbejde med dygtige kollegaer og samarbejdspartnere

 

 

Vi er i en konstant udviklingsproces og forandringer er en del af vores virkelighed. Opgaver skifter fra dag til dag, så vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden i hverdagen og at vi i fællesskab får tingene til at lykkes. Du skal selvstændigt og med ansvarlighed varetage funktioner indenfor en bred vifte af opgaver på skoleområdet.

 

 

Vi forestiller os, at du har en baggrund fra folkeskoleområdet og har stor interesse inden for almen- og special pædagogik. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og veksle mellem arbejdsopgaver af både administrativ og praktisk karakter. Vi vægter den rette personlighed højt, idet stillingen fordrer et vidt spænd af kompetencer og en robust personlighed. Din nærmeste overordnede er Rådgivningschefen i MISI.

 

 

MISI:

 

MISI består af Rådgivningschef, 1 administrativ medarbejder, 4 Børne- og ungekonsulenter, 1 Tale- hørerpædagog og 4 psykologer.

MISIs kerneydelse er at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel ved primært at understøtte omgivelserne i deres tilgang til barnet. MISI er et rådgivningscenter hvor der arbejdes med pædagogisk – psykologisk rådgivning til voksne omkring børn og unge imellem 0-18 år. MISI arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvilket betyder, at MISI ser på barnet, lærerne/pædagogerne, de sociale fællesskaber og læringsrummet. Det betyder, at du som Børne- og ungekonsulent skal kunne give råd, vejledning og sparring til de voksne omkring barnet, så de voksne kan håndtere den oplevede udfordring.

I seneste MTU, udarbejdet i december 2020, viste undersøgelsen at jobindhold, loyalitet, samarbejde og udvikling i MISI lå højt. Vi er en god arbejdsplads, med et godt team af dygtige, søde, sjove og støttende kolleger som vil byde dig velkommen til vores team. Vi vil søger for at du bliver introduceret godt til jobbet med en god onboardning. Du vil som Børne- og ungekonsulent skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper, med hver deres unikke kompetencer, hvor vi vægter faglighed, samarbejde og god service højt.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men MISI betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor indgå også i jobbet.

 

 

 

Stillingens indhold:


Vi søger en, gerne erfaren fra folkeskoleområdet, Børne- og ungekonsulent til at indgå i at styrke børn og unges læring og varetage en række opgaver herunder:

∙ Forebyggende, konsultativt, tværfagligt, procesorienteret bistand til folkeskoler

 

∙ Praksisorienteret råd og vejledning med fokus på implementering af anbefalinger fra pædagogiske og psykologiske vurderinger i en didaktisk sammenhæng.

 

∙ Støtte forebyggende og tidligere tværfaglige indsatser for kommunens børn og unde samt at støtte til udviklingen af specialundervisning

 

∙ Være skolekontakt til bestemte folkeskoler og have samarbejde med skolens ledelse og barnets omgivelser, finde frem til praksisnære tiltag som kan være med til at fremme barnets udvikling, trivsel og læring

 

∙ Råd og vejledning inden for almenområdet i folkeskolen

 

∙ Skabe bedst mulige lærings – og deltagelsesmuligheder i skolen

 

∙ Udføre pædagogisk- psykologiske undersøgelser og udarbejde rapporter

 

∙ Udarbejde pædagogiske-psykologiske vurderinger

 

∙ Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI

 

∙ Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen

 

 

 

Forventninger til ansøgere:

 

∙ Du er læreruddannet eller lignende Det er en fordel hvis du har viden, og erfaring, inden for specialundervisning og det specialpædagogiske område. At du eksempelvis har en speciallæreruddannelse, har været Rådgivningslærer eller har en akademisk overbygningsuddannelse, f.eks. cand.pæd.psyk, cand.pæd. i generel pædagogik. Cand.pæd.soc. Men det er ikke et krav

 

∙ Du har interesse for PPR-området

 

∙ Du er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning til skolens ledelse, lærere, pædagoger og forældre

 

∙ Du er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed, supervision eller praksisnær rådgivning

 

∙ Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er

 

∙ Du kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde

 

∙ Du trives i samarbejde med flere forskellige faggrupper og samarbejdspartnere

 

∙ Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og er en stor fordel

 

∙ At være dobbeltsproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke krav

 

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

 

∙ At du er god til at samarbejde med flere instanser

 

∙ At du er udviklings- og fornyelsesorienteret

 

∙ At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

 

∙ At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

 

∙ At du arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

 

∙ At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

 

∙ At du har evner til at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

 

∙ At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

 

∙ At du er god til at samarbejde bredt

 

∙ At du tilsender os en god ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, hvad du kan tilbyde MISI og hvorfor det netop er dig, som skal være en del af vores team

 

 

 

Yderligere oplysninger:


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Laila Skydsbjerg Skytte på tlf.nr. 366338 eller e-mail lass@sermersooq.gl

 

 

 

Straffe- og børneattest:


Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:


Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:


Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen. Hvis ansøger allerede bor i en personalebolig igennem Kommuneqarfik Sermersooq, har ansøger retten til at beholde den så længe vedkommende er ansat i MISI.

 

 

 

Ansøgning:


Ansøgning mærket med Job nr. 672-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022

Søg denne stilling