Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Amaagajaaq søger en pædagog til en genoprettet vuggestue / Job nr: 264/20

Vuggestuen Amaagajaaq Tasiilaq der genåbner pr. 15.dec. 2019. Vuggestuen Amaagajaaq bliver åbnet med normering på 24 børn i alderen 0 – 2år.

Ud over normeringen på 3 personaler på hver stue; som bliver souschef, pædagog og socialmedhjælper og medhjælper, bliver der ansat en køkkenassistent og én rengøringsassistent så personalesammensætningen bliver på 9.    

Vuggestuen Amaagajaaq har åben i hverdagen mandag til fredag fra kl. 07.00 – 17.00

Pædagogen skal sammen med dagtilbuddets souschef og leder, som også leder Dr. Ingrids Børnehave arbejde for udvikling af vuggestuen til gavn for børn, forældre og personalet. Det er vigtigt at man udvikler vuggestuens formål; hvor man sikre følgende:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge trygt opvækst og trivsel.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med erfaring og fokus på det faglige.
 • Har viden om, og lyst til at arbejde med tilknytning.
 • Har lyst til at skabe kreative miljøer ud fra faste temaer og børnenes fantasi og behov.
 • Er ansvarlig
 • Har overblik over børnene på egen stue, og vil træde til hvor i huset der er brug for hjælp.
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Har lyst til at være ude med børn, dels på legepladsen, men også på eventyr i omgivende natur.
 • Vil videregive af din viden og erfaring

Amaagajaaq-Tasiilaq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, med lavt personalefravær.   

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 264/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 8. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Elisabeth K. Berthelsen
Telefon: +299 36 78 21
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning