Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Afdelingsleder til den fælles visitation til Børne- og Familieafdeling / Job nr. 322/18

Er du socialrådgiver med ledererfaring, og brænder du for børne- og familieområdet? 
Har du mod på at spille en hovedrolle i implementeringen af et nyt administrationsgrundlag og en ny faglig organisering? Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig afdelingsleder til Den Fælles Visitation

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for de næste fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og familier. Et af de vigtigste mål for dette arbejde er rettidig og korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning.

Der indføres medio april 2018 en ny faglig organisering med en specialiseret afdeling, som dækker hele kommunen: Den Fælles Visitation. Kommuneqarfik Sermersooq søger en leder til Den Fælles Visitation, hvor følgende opgaver vil være forankret:

 • Håndtering af underretninger
 • Handicapsagsbehandling
 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Socialvagten

Børne- og familieområdet nyder stor politisk og offentlig bevågenhed. Det er derfor helt nødvendigt, at du kan trives under det pres, som stor bevågenhed indebærer. Desuden skal du kunne håndtere en hverdag med talrige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust, målrettet og være drevet af et stærkt engagement, ligesom du skal være indstillet på at påtage dig et stort ansvar.

Organisatorisk vil du være placeret i forvaltningen for børn og familier, Børne- og Familieafdelingen, og du vil referere til fagchefen for området. Du vil blive del af kommunens ledergruppe og kollega til den anden afdelingsleder i Børne- og Familieafdelingen. Du vil blive afdelingsleder for en teamleder og 12 sagsbehandlere, alle placeret i Nuuk.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Fagligt og økonomisk ansvarlig for Den Fælles Visitation
 • Udvikle og fastholde en høj faglig specialisering i forhold til håndtering af underretninger i hele kommunen
 • Kvalitetssikring og styring af sagsprocesser og tidsfrister i henhold til børnestøtteloven og interne arbejdsgangsbeskrivelser
 • Sikre høj faglig kvalitet i det specialiserede handicapområde
 • Personaleansvar for en teamleder og 12 sagsbehandlere (herunder medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling samt ansættelser og afskedigelser).
 • Udvikle og sikre et konstruktivt samarbejde på tværs af afdelingerne, både internt på myndighedsområdet og i forhold til foranstaltningsområdet
 • Opsamle og videreformidle viden omkring behovet for hjælpeforanstaltninger
 • Understøtte og kontrollere teamleders arbejde
 • Ugentlige møder med teamleder med henblik på sikring af ensartet tilgang til den faglige opgaveløsning
 • Forestå afdelingsmøder
 • Være bindeled til chefgruppen
 • Sikre at ledelsesgrundlaget efterleves
 • Sikre at kompetencedelegationsplanen efterleves
 • Andre opgaver efter aftale med fagchefen for området

Om dig
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver og har solid erhvervserfaring på området
 • Du har ledelseserfaring og gerne lederuddannelse     
 • Du er metodisk stærk og formår at fastholde teamleder og medarbejdere i brugen af vedtagne arbejdsgange, metoder mv.
 • Du har personlig integritet og gennemslagskraft
 • Du er robust, arbejdsom og handlekraftig.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og resultatorienteret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab, til teamsamarbejde samt til at indgå i forvaltningens ledelsesteam og ledelsesstruktur.
 • Du har en respektfuld, anerkendende og pragmatisk tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.)
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse.
 • Supervision
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 322/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. maj 2018
Tiltrædelse: Efter Aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning