Gå til hovedindhold
69

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Afdelingsleder i Forvaltning for Anlæg og Miljø i Paamiut / Job nr. 631/20

Er du en dygtig leder? Har du interesse for kommunalteknik og drift

Så er stillingen som Afdelingsleder i Forvaltning for Anlæg og Miljø i Paamiut måske noget for dig!

Kommuneqarfik Sermersooq søger en ingeniør, tekniker eller lignende relevant uddannelse til stillingen som Afdelingsleder under Forvaltning for Anlæg og Miljø i Paamiut. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Du får daglig arbejdsplads i Paamiut, hvor du får gode muligheder for at præge den fremtidige udvikling. Forvaltningen står i dag overfor vigtige opgaver indenfor sektorplanlægning af kommunens infrastruktur, løbende drift og vedligehold af de kommunale bygninger, samt ændringer i både affalds- og spildevandshåndteringen. Vi søger derfor en dygtig Afdelingsleder til at styre det daglige arbejde med disse opgaver.

Som Afdelingsleder er du med til at sikre en løbende drift og optimering af ansvarsområderne i Forvaltning for Anlæg og Miljø samt (assistere og bistå Iserit med kommunens bolig og bygningsrelateret opgaver.)

Afdelingen varetager følgende opgaveområder:

 • Administration af Forvaltning for Anlæg og Miljø
 • Myndighedsarbejde, herunder areal- og miljøtilsyn  
 • Ledelse af den interne entreprenørvirksomhed
 • Affalds- og spildevandshåndtering
 • I Samarbejde med Iserit A/S bolig og bygningsrelateret opgaver
 • Kommunens daglige drift, f.eks. snerydning, renholdelse og andet vedligehold
 • Drift og vedligehold af kran- og pontonanlæg
 • Administration af hunde- og kattehold

Du har:

 • En relevant uddannelse som Ingeniør, tekniker eller anden lignede
 • Erfaring med lignende myndighedsarbejde indenfor kommunalteknik og planlægning
 • Erfaring med projektledelse og -styring
 • Har erfaring med faglige/administrative IT-systemer f.eks. NunaGis og MapInfo
 • Praktisk erfaring fra kommune eller anden virksomhed
 • Lyst til aktivt at præge udviklingen i byen til gavn for mennesker og den omkringliggende natur
 • Forståelse for vigtigheden af at møde borgerne i øjenhøjde og med respekt
 • Interesse for at arbejde i en politisk organisation.
 • Gode samarbejdsevner
 • Gerne sproglige kompetencer på både dansk, grønlandsk og engelsk
 • Kendskab til grønlandske forhold er en fordel

Vi kan tilbyde:

 • Et interessant og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar.
 • Et godt samarbejdsklima med dygtige og engagerede kolleger.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Interessante kurser og udviklingsmuligheder.
 • Et udfordrende og spændende liv i det arktiske.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 631/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte

 

Ansøgningsfrist: 21. december 2020
Tiltrædelse: 1. januar 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Ivan Falck-Petersen
Telefon: +299 367413
Mobil: +299 582649
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning