Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger tværfaglig konsulent / Job nr. 371/21

Stillingen er tidsbegrænset på treårig varighed.

Stillingen som tværfaglig konsulent ved Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, er en nyoprettet stilling.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri har fokus på intern udvikling og opkvalificering af kommunens tilbud og medarbejdere, for at borgerne kan opleve en øget trivsel og endnu større muligheder for udvikling og mestring af deres dagligdag.

Vi søger en engageret tværfaglig konsulent, med gode relations evner, der trives ved at arbejde i et spændingsfelt, med forskellige opgaver

Om stillingen:

Som tværfaglig konsulent vil du bl.a. komme til at:

 • Arbejde intenst med opkvalificeringen og udviklingen af medarbejdere, med forskellige faglige baggrunde lige fra ufaglærte til sygeplejersker.
 • Arbejde med sidemandsoplæring.
 • Arbejde med at klæde lederne på i samarbejde med afdelingslederen til de nye udfordringer de får.
 • Igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på opkvalificeringen – i tæt samarbejde med de to øvrige konsulenter.

Der er behov for en alsidig medarbejder, der trives med et bredt spektrum af opgaver og som ikke er bleg for at kaste sig over noget nyt. Opgaverne vil omfatte alle afdelingens tilbud.

Vi lægger vægt på dine personlige og dine faglige kompetencer, samt at du besidder stærke kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt, samt at du kan og vil, lærer fra dig ved sidemandsoplæring – uden at du overtager opgaven.

Vi tilbyder:
En afvekslende og fagligt udfordrende arbejdsplads med en god og uformel omgangstone.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, har 9 botilbud, 4 bokollektiver, 2 aktivitets- og samværstilbud samt støttekorps i alle byer, hvor du i tæt samarbejde, med afdelingslederen, lederne af de individuelle tilbud samt den sundhedsfaglige konsulent, vil være primusmotor for den interne opkvalificering og udvikling.

Vi tilbyder et stort ansvar og muligheder for at udvikle dine kompetencer.

Skal du være fra Grønland/have kendskab til Grønland?
Det er en fordel, hvis du kender til Grønland, herunder hvis du er dobbeltsproget (dansk/grønlandsk), men ikke en forudsætning. Det er væsentligt, at du er interesseret i Grønland og i at engagere dig i hvordan livet leves i Grønland.

Kommuneqarfik Sermersooq dækker over et område på størrelse med Frankrig, og består af 4 byer og 8 bygder.

Nuuk er Grønlands hovedstad og er samtidigt verdens mindste hovedstad.

Nuuk tilbyder en storslået natur og har et væld af tilbud indenfor kultur og fritid.

Om sommeren har du alle muligheder for fjeldvandring, fiskeri, jagt på bl.a. rensdyr, kajakroning og stand-up-paddle-board mellem isskosser. Om vinteren har du mulighed for at træne langrend eller alpint - til hverdag!

Nuuk har biograf, teater, cafeer, svømmehal og et universitet og naturinstitut, der ofte inviterer til foredrag med internationale forskere.

Kan du sige ja til nedenstående, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg er social- eller sundhedsfagligt uddannet eller tilsvarende
 • Jeg er rigtig god til – og kan lide – at videreformidle mine erfaringer til og med andre.
 • Jeg kan lide at arbejde selvstændigt og tager 100 % ansvar for mine opgaver
 • Jeg trives med nye udfordringer
 • Jeg tør og ønsker at blive fagligt udfordret af mine ledere og kollegaer
 • Jeg tænker analytisk og planlægger tilgangen til opgaverne.
 • Jeg har en positiv og åben tilgang til mine omgivelser
 • For mig er en rehabiliterende tilgang, relationsdannelse og anerkendende pædagogik en selvfølge.
 • Jeg har kendskab til ledelse.

Stillingen er fuldtids, du skal påregne at der kan være opkald udenfor effektiv tjeneste, det vil typisk være i forhold til alvorlige og akutte opkalde fra hele området i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, PPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 371/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 28. juli 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Anerak Skifte
Mobil: +299 548935
Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Leder Mina Møldrup Sakariassen
Telefon: +299 366352
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning