Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Gadeteamet i Myndighedsområdet søger sommervikariat, Medhjælper-Socialarbejder / Job nr. 396/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret sommervikar til Gadeteamet som medhjælper til Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked med tiltrædelse snarest derefter.

Gadeteamet består af 3 socialfaglige medarbejdere, en fagkoordinator og en afdelingsleder.

Stillingen som ønskes besat, er et sommervikariat, hvor vi søger en dygtig og engageret medhjælper til Gadeteamet, som refererer til fagkoordinatoren for Gadeteamet.

Stillingens indhold:
Vi søger en medhjælper til at indgå i det daglige samarbejde i sommerperioden i Gadeteamet i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

Medhjælperen vil varetage et bredt socialfagligt arbejdsområde i tæt samarbejde med sine socialfaglige kollegaer og fagkoordinator.

Gadeteamets målgruppe:
Den dårligst stillet gruppe af socialt udsatte borgere, der har brug for omsorg, støtte, vejledning, råd og opmærksomhed.

Aldersmæssigt er det voksne borgere over 18 år.
Målgruppen er kendetegnet ved følgende faktorer:

 • Hjemløshed eller udfordring ved at bo selv.
 • Begrænset eller ingen socialt netværk.
 • Massivt eller langvarigt misbrug.
 • Sociale, psykiske eller fysiske problemer.
 • Økonomiske problemer.
 • Begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Komplekse barrierer, der gør det vanskeligt at ændre livssituation.
 • Vanskeligheder ved at opretholde kontakten til myndigheder.

Medhjælperen/Socialarbejderens væsentligste opgaver i gadeteamet for ovennævnte målgruppe:
Skabe Kontakt til borgeren, skabe Relationer, Udredning, hvad er problemet og hvad kan vi fra Gadeteamet gøre for at hjælpe borgeren til selvhjælp? Brobygning, at være bindeled mellem borger og de nødvendige instanser.

 • Omsorgsarbejde. Gadeteam skal være støtte og yde omsorg for de mest sårbare borgere, for at fremme livsmod og livskvalitet.
 • Oplysning og vejledning. Gadeteam skal hjælpe de mest udsatte med råd og vejledning, eksempelvis i hjælpemidler og behandlingsmuligheder.
 • Opsøgende arbejde. Gadeteam skal være gadeopsøgende i sit arbejde, og tage uopfordret kontakt til borgere, og oplyse at det er muligt at få en uforpligtende snak med gadeteamet.
 • Kontakt og netværksskabende. Gadeteamet skal hjælpe socialt udsatte borgere til at etablere kontakt til sagsbehandler, læge, væresteder, eller anden relevant instans for at sikre den nødvendige hjælp til selvhjælp.
 • Gadeteamet kan endvidere hjælpe borgeren til at etablere kontakt til familie eller frivillige organisationer ud fra egne ønsker og behov.
 • Gadeteamet kan ligeledes bistå borgere, der er tilknyttede frivillige organisationer som bindeled ud fra egne ønsker og behov.
 • Gadeteamet skal hjælpe og bistå sagsbehandlere i forbindelse med:
 • Svære hjemmebesøg hos borgere.
 • Ledsage til læge-eller hospitalsbesøg.
 • Hjælpe og bistå borgere, på foranledning af sagsbehandler, til eks. At ændre adresse og lign. Praktiske opgaver.

Forventninger til ansøgere:

 • At man har en Pædagogisk, social eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • At man har en bred pædagogisk erfaring i at arbejde med socialt udsatte og hjemløse.
 • At man har en bred livserfaring bag sig.
 • At man er fysisk og psykisk robust.
 • En kreativ og problemløsende tankegang.
 • At have et kørekort.

Vi lægger desuden vægt på:

 • At man har en bred livserfaring bag sig.
 • At man kan indgå i et loyalt, respektfuldt og tæt samarbejde med kollega i gadeteamet og ikke mindst i organisationen.
 • At man er indstillet på at gebærde sig i en mangfoldig arbejdsplads, som er hele Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.
 • Er god til at samarbejde bredt.
 • At man har en positiv og imødekommende natur.
 • En god koordineringssans.
 • At man er tydelig i sin adfærd.
 • At man er indstillet på at møde op i et par timer på arbejde i aften og nattetimerne, hvis dette er påkrævet.
 • At man er god til at holde privatliv og arbejde adskilt.
 • At man kan bruge en pc på brugerplan.
 • At man kan yde førstehjælp både fysisk psykisk.
 • At man kan tale og skrive på grønlandsk og dansk.
 • At man har humor og let til smil.
 • At man er god ved sig selv og sine medmennesker.
 • At man er god til at lægge dagens strabadser på hylden når det er fyraften.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet via samarbejde. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den relevante forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 396/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 02. August 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Johnsen
Telefon: +299 368083
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning