Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Fritid og Sundhed søger en Fritidskonsulent / Jobnr. 519/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Fritidskonsulent til Afdelingen for Sundhed og Fritid.

Kan du se dig selv som det led der arbejder med projekter, både store og små, og være ansigtet udadtil til foreninger for kommunen, kan Kommuneqarfik Sermersooq tilbyde dig en spændende og konstant udviklende stilling som Fritidskonsulent. Du skal selvstændigt og med ansvarlighed varetage funktioner indenfor en bred vifte af opgaver på fritids- og idrætsområdet. Der vil både være administrative driftsopgaver og projekt- og udviklingsopgaver i samarbejde med øvrige medarbejdere i afdelingen, som består af 1 pædagogiske konsulenter og en anden fritidskonsulent.

I Afdelingen for Sundhed og Fritid har vi forskellige projekt- og udviklingsopgaver, som indebærer tværgående arbejde i den kommunale organisation og et samarbejde med foreninger, organisationer og flere andre aktører. Det betyder, at du vil arbejde med ansvar for at styre projekter, varetage fundraising, analysearbejde og faglige notater samt sagsfremstillinger. Du skal have evnen og lysten til at samarbejde med mange forskellige aktører inden for fritidsområdet, f.eks. i forhold til folkeskoler, frivilligt styrede foreninger og organisationer. Du skal samtidig mestre kunsten at inspirere og udfordre, sætte rammer og vise vejen til virkeliggørelsen af de mange gode ideer, der er i Kommuneqarfik Sermersooqs planer.

Som fritidskonsulent vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling. Vi forestiller os, at du har en administrativ baggrund. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og veksle mellem arbejdsopgaver af både administrativ og praktisk karakter. Vi vægter den rette personlighed højt, idet stillingen fordrer et vidt spænd af kompetencer og en robust personlighed.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – fritidskonsulent til at indgå i at fremme foreningsarbejde, samt frivillighed og varetage en række opgaver herunder:

 • Holde ajour med foreningernes aflevering af reviderede regnskaber mv.
 • Projekter ift. at skabe muligheder for frivillige inden for kommunens ydelser
 • Selvstændigt kan varetage anlægs- og udviklingsopgaver inden for friluftsområdet
 • Arbejde med forskellige projekter som fremmer sundhed og fritid i Nuuk
 • Informations- og kommunikationsopgaver, herunder hjemmeside og Facebook
 • Forfølge de målsætninger, som kommunen har på fritids- og idrætsområdet
 • Udarbejdelse af aftaler, rådgivning og sparring med foreninger og andre aktører inden for fritids- og idrætsområdet
 • Planlægge og gennemføre kursusseminar for foreninger
 • Sparring med øvrige kollegaer under Sundhed og Fritid.
 • Løbende opdatering af foreningsliste
 • Rådgivning af foreninger
 • Udvikle frivilligheden
 • Varetage ansøgninger der vedrører tilskudsregler
 • Koordinere Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med en anden fritidskonsulent samt afdelingsledere i andre byer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Forventninger til ansøgere:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse eller anden relevant uddannelse
 • Gerne erfaring med foreningsarbejde
 • Gerne erfaring med arbejde indenfor projekt og udvikling
 • Skal kunne rådgive omkring budgetoverslag i forbindelse med projekter og ansøgninger
 • At være dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi lægger desuden vægt på at ansøgeren:

 • Er udviklings- og fornyelsesorienteret
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Kan arbejde selvstændigt,  ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Arbejdstiden kan variere.

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommune har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er under klassificering, som forventes at være klassificeret under IMAK. Der vil ansættes på midlertidig kontrakt indtil stillingen er klassificeret.  

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 519/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Afdelingsleder Akannguaq Lennert
Telefon: +299 367507
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning