Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Forvaltning for Børn og Familie søger 2 socialrådgivere / Job nr. 588/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger to dygtige og engagerede socialrådgivere til Familieafdelingen med tiltrædelse snarest efter aftale. Den ene stilling er placeret i Familieteamet, som arbejder med forebyggelse, og med familier der har igangværende foranstaltninger. Mens den anden stilling er placeret i Anbragte team, som arbejder med børn og unge som er anbragte uden for hjemmet.

Familieafdelingen varetager myndighedsområdet i arbejdet med kommunens borgere, og giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for vores medmennesker. 
Afdelingen består af to teams, den ene team arbejder med anbragte børn og unge udenfor hjemmet, og i den anden team arbejder de med forebyggelse af anbringelser, hvor der er igangværende foranstaltninger i familien. Familieafdelingen består af 9 sagsbehandlere, en teamleder og en afdelingsleder.

Stillingerne er fuldtidsstillinger og har reference til afdelingslederen.

Stillingens indhold:
Vi søger to socialrådgivere til at indgå i Familieafdelingens opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er sagsbehandling i det relevante team, man indgår i. Der vil desuden være mulighed for at indgå i socialvagten.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Sagsbehandling inden for teamets rammer
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Være med til implementer nye tiltag og metoder eks. Familierådslagning
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Familieafdelingens øvrige medarbejdere. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Gerne erfaring med et eller flere områder
 • Kender til de relevante lovgivninger
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kollegaer
 • Er udviklingsorienteret

Afdelingen lægger desuden vægt på at du er:

 • Stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste al overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Gerne dobbeltsproget

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision, gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst , eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 588/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:  -
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 6. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Paninnguaq Kleemann
Telefon: +299 367287
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning