Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Forvaltning for børn og Familie i Tasiilaq søger 4 Socialrådgiver/sagsbehandler / job nr. 325/21

Stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler inden for myndighedsområdet som arbejder med underretninger, indsatssager og anbringelsessager.

Arbejdstiden er fra mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine opgaver vil primært bestå af:

  • Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger
  • Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet
  • Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien
  • Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov
  • Foretage samtaler med borgere, børn og samarbejdspartner
  • Koordineringsarbejde i forbindelse med visitationer, samværsaftaler, netværksmøder, familierådslagning, anbringelser, ændring af anbringelse, hjemgivelse, m.m.
  • Vurdering om en anbringelse skal iværksættes. Ved iværksættelse skal der laves en plan for nænsom anbringelse i tæt samarbejde med forældrene og anbringelsesstedet.
  • Behandling af forskellige former for ansøgninger, herunder merudgifter, projekter, besøgsrejse, efterskoleophold, højskoleophold, hjemgivelse, efterværn, m.m.
  • Udarbejde støtteskrivelse til evt. psykiatri, Velfærdforvaltningen, eller andre instanser.

Du vil som sagsbehandler have ansvar for din egen sags stamme på omkring 30-50 sager, afhængig af personaleressourcer. Du har blandt andet ansvaret for, at der etableres et godt samarbejde med både vores interne samarbejdspartnere (Familiecenter, Tidlig Indsat, Ungerådgiver, hybler efterværn) og eksterne samarbejdspartnere (Politiet, sundhedsvæsen, skolen, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejefamilier, m.m.). Derudover har du ansvaret for, at lovgivningen inden for området overholdes.

Der er gruppesupervision, hvor der også er mulighed for individuel supervision efter behov. Derudover er der tæt samarbejde med teamlederen i forbindelse med faglig sparring.

Der er mulighed for, at tage på kurser og videreuddannelse, hvis det er relevant for den daglige arbejdet.

Kandidaten:
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, eller inden for socialområdet, og har et bredt kendskab til sagsbehandling af børnesager, blandt andet i journalisering af relevante oplysninger efter samtaler, afholdelse af møder og ved modtagelse af forskellige former for skrivelse.

Vi forventer, at du er vant til at foretage forskellige former for samtaler, er tillidsvækkende, ikke tilbageholdende, og gerne har kendskab til forskellige former for samtaleteknikker med borgere, børn og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at du har ambitioner og brænder for faget. Kan arbejde selvstændigt, og kan indgå i et team, hvor samarbejde er nøgleordet. Du skal være omstillingsparat, tilgængelig og psykisk robust, da dagene kan være noget uforudsigelige. Du vil blive en del af udviklingen af forvaltningen, hvor vi forventer, at du er løsningsorienteret og kan fremkomme med konstruktiv kritik.

I forbindelse med, at arbejdet består af omkring 80 % administration, skal du have et godt kendskab til brugen af it-systemer, og være god til at formulerer dig skriftligt.

Forvaltningen for Børn og Familie
Forvaltningen for Børn og Familie varetager myndighedsområdet, og er fordelt underretninger, indsatser, tidlig indsat, anbringelser og handicap). Derudover har de børnesager i de fem omkringliggende bygder.

Vi samarbejder med familieafdelingen i Nuuk ift. Opgaveløsningen af underretninger og social faglige undersøgelser

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 325/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. juni 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Nielsine Petersen
Telefon: +299 367795
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning