Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Familieafdelingen i Tasiilaq søger Teamleder / Job nr 602/19

Vil du være med til at forbedre forholdene for udsatte børn og familier? Så har du en chance for at deltage i arbejdet i Forvaltningen for Børn og Familie i Tasiilaq. Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret teamleder til Familieafdelingen i Tasiilaq med tiltrædelse efter aftale.

Forvaltningen for Børn og Familie er en forholdsvis ny forvaltning, som er organiseret med Den fælles visitation, der sagsbehandler alle underretninger og undersøgelser i Nuuk, og med Familieafdelingen, der varetager sagsbehandlingen med foranstaltninger for de udsatte børn og familier. Familieafdelingen har filialer i kommunens byer på vest- og østkysten.

Familieafdelingen i Tasiilaq er en lille enhed under ledelse af den lokal MI-chef og bestående af 1 teamleder, 5 sagsbehandlere og 1 administrativ medarbejder. Enheden har kontorfællesskab med Børne- og Familiecentret, der som nærmeste samarbejdspartner varetager udførelse af foranstaltningerne i familierne. Familieafdelingen har endvidere et tæt samarbejde med byens folkeskole, daginstitutioner, værested og børnehjem.

Familieafdelingen betjener endvidere de omkringliggende bygder i Tasiilaq. Der kan findes yderligere oplysninger om forvaltningen og om Kommuneqarfik Sermersooq på kommunens hjemmeside, herunder om kommunens udviklingsprojekt for Tasiilaq og ny organisering af den kommunale administration i byen.

De sociale forhold i Østgrønland og særligt i Tasiilaq er genstand for stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Kommunalbestyrelsen har prioriteret de sociale indsatser for udsatte børn og familier højt, og kommunen har iværksat mange tiltag og indsatser særligt for børn og unge i Tasiilaq. Der er endnu lang vej før kommunen når i mål på området, men der er en stor vejvilje både lokalt og nationalt for at tage fat om problemerne.

Stillingen er en fuldtidsstilling (40 timer om ugen) og har reference til MI-chefen for forvaltningens filial i Tasiilaq.

Stillingens indhold:
Vi søger en teamleder, som kan indgå i forvaltningens opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Din hovedopgave vil være den faglige ledelse af et team bestående af 5 sagsbehandlere.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Tovholder for myndighedsarbejdet og ansvarlig for sagsfordeling i Tasiilaq.
 • Faglig sparring og kvalitetssikring i forhold til handleplaner og opfølgning i sager.
 • Overblik over igangværende foranstaltninger i afdelingens sager.
 • Forestå møder med drøftelser om sagerne inden for teamets rammer.
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere.
 • Tværfagligt samarbejde og sparring.
 • Ad hoc opgaver efter aftale.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i Forvaltning for Børn og Familie. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring i ledelse.
 • Har erfaring med arbejdet med børnesager og kendskab til lovgivningen.
 • Brænder for at arbejde med udsatte børn og familier.
 • Er nysgerrig for at lære nye teorier og metoder, og er i stand til at lære fra sig.
 • Er ambitiøs og psykisk robust, samt udviser initiativ og handlekraft.
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger.
 • Er omstillingsparat og udviklingsorienteret.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er løsningsorienteret og tillidsvækkende, og er dialogbaseret i din tilgang.
 • Er stabil, struktureret og kvalitetsbevidst.
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Er tilgængelig og god til at samarbejde bredt.
 • Har gode IT-færdigheder.
 • Dobbeltsproget ansøger (grønlandsk/dansk) foretrækkes.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder med mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Har du lyst og mod på en spændende faglig udfordring, så kan du i tilgift få lejlighed til at lære det smukke Østgrønland og dets venlige befolkning at kende.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Atorfillit Kattuffiat AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 602/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Brix Andersen
Telefon: +299 367340
Mobil: +299 587983
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning