Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Faglært medarbejder til Boenhederne Tasiilaq

Handicap og Socialpsykiatri søger en omsorgsfuld og imødekommende faglært medarbejder (fx sundhedshjælper, sundhedsassistent, støtteperson eller pædagog) til boenhederne i Tasiilaq og bygder. Har du hjertet på det rette sted, og vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere, er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

 

 

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dag- og aftenvagter samt weekendarbejde. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i at understøtte vores beboere i deres udvikling.

 

 

Vi har to mindre bo-enheder, der i alt rummer 6 beboere. Beboerne har primært psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser og misbrug. Vores kerneopgave er at hjælpe beboerne til at få en øget livskvalitet, blandt andet ved at udvikle deres psykiske, sociale og praktiske færdigheder, således de kan være så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte beboerne i at leve et godt og indholdsrigt liv, som de selv ønsker det. Udover vores 2 mindre bo-enheder har vi også nogle støttepersoner, der løser indsatser hjemme ved de borgere i byen.

 

 

 

Dine arbejdsopgaver:

  • At arbejde med at udvikle beboerne mod højere grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet

 

  • At motivere og understøtte beboerne i hverdagsaktiviteter som fx en gåtur, indkøb, madlavning og lægebesøg

 

  • At styrke fællesskabet i bo enheden gennem samarbejdet med kollegaer, leder og beboere

 

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med boenhedernes øvrige medarbejdere samt interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlere, SHV, Dronning Ingrids Hospital og kriminalforsorgen.

 

 

 

Forventninger til dig:

  • Er omsorgsfuld og imødekommende, og ser, at det er vejen til et godt arbejdsmiljø

 

  • Har lyst til at udvikle dig selv og vores afdeling, så det gør en betydningsfuld forskel for beboeren

 

  • Du kan bruge en computer

 

  • Du har kendskab og viden om målgruppen for vore tilbud

 

 

 

Om os:

I denne stilling vil du blive en del af et større fællesskab: Vi er en afdeling, hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Tasiilaq, Nuuk og Paamiut.

 

 

Vi tilbyder et spændende job i en afdeling som står overfor en stor udvikling. Denne udvikling handler bl.a. om grundig intro til dig som ny medarbejder.

 

 

Tasiilaq er den største by på østkysten med ca. 2000 indbyggere. Indbyggerne er venlige og imødekommende. Der er smuk natur som kan være vild og udfordrende. Aktiviteter i fritiden kan være alt fra sejlads/kajak til isfiskeri og hundeslædeture. Der er mulighed for fællesskab og samvær.

 

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Karen Poulsen, tlf. +299 29 15 29 eller e-mail: kapl@sermersooq.gl eller souschef Aksel Christensen, mail: aksc@sermersooq.gl

 

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 22

 

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

 

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

 

 

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

 

 

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 382/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2023

Søg denne stilling