Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Fagchef for skoleområdet søges / Job nr: 421/19

Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq søger en stærk og erfaren fagchef for skoleområdet til forventet ansættelse pr. 01. september eller efter nærmere aftale.
Fagchefen har sammen med de øvrige fagchefer ansvaret for den daglige drift af forvaltningen, ligesom fagchefen indgår i kommunens samlede ledelse, og vil derfor også skulle involvere sig i en række tværgående indsatser i den kommunale organisation.
Kommunen har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som alle fagchefer arbejder ud fra.

STILLINGEN SOM SKOLECHEF

Til at lede denne afdeling har vi brug for en stærk fagchef, der, med fokus på den ledelsesmæssige store og spændende udfordring samt et fagligt kendskab til skoleområdet. AKO/SFO og klubber.
Du får således rig mulighed for at medvirke i opbygningen af afdelingens interne organiseringer og vil fremstå som afdelingens ansigt og repræsentant udadtil.
Fagchefen vil overordnet være ansvarlig for følgende områder og afdelinger:

 • Skoleafdelingen
 • Skolehjemmene
 • Dialog, forhandlinger og aftaler med eksterne parter
 • AKO/FRO og klubber

Dine hovedansvarsområder som skolefagchef er

 • Ledelse, udvikling, koordinering med samtlige samarbejdspartnere under forvaltningens regi
 • Det overordnede faglige og økonomiske ansvar for områdets drift, ydelser og udvikling, herunder videreudvikling af løft af den grønlandske folkeskole/KIVITSISA og implementering af kommunens ledelsesgrundlag
 • Budgetoverholdelse har topprioritet i kommunen, og derfor forventes du at:Sikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningenSikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen.
  • Forvalte det overordnede ansvar for budget- og økonomi inden for den politiske bevillingsramme
  • Sikre ordentlig økonomistyring – og sikre at hele området er medinddraget i de økonomiske og bevillingsmæssige opgaver
 • Sikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen.
 • Sikre et markant fokus på fælles strategier i forvaltningen i et konstruktivt samarbejde med forvaltningens chefer og medarbejdere
 • Sikre målrettet og relevant kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige aktører i området
 • Bidrage til Kommuneqarfik Sermersooqs igangværende implementering af nye mål, ledelsesgrundlag og strategier

Vi forventer følgende personlige egenskaber og faglig baggrund

 • Dokumenteret og relevant lederuddannelse/ledelseserfaring
 • Læreruddannet og erfaring inden for skoleverdenen
 • Væsentlig budget- og regnskabserfaring – herunder styring
 • Erfaring med at arbejde inden for lovgivningen
 • Have evnen til at gå forrest
 • Udviser fleksibilitet og loyalitet
 • Evner at motivere og involvere ens medarbejdere
 • At kunne kommunikere og formidle målrettet udviklingstiltag
 • Er du dobbeltsproget, er det en fordel,
 • Positivitet og gåpåmod

 

Straffe- og børneattest
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands hjemmestyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med jobnr. 421/19 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer og CV.

Yderligere oplysninger fås hos: Direktør Helene B. Berthelsen tlf. (+299) 555675 eller mail: hebe@sermersooq.gl, eller stabschef Louise Markussen (+299) 486218 eller mail: loma@sermersooq.gl, hvor du også kan rekvirere flere oplysninger om forvaltningens sektor- og udviklingsplaner.

 

Ansøgningsfrist: 17 juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Louise Markussen
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning