Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

En uddannet pædagog til daginstitutionen Ajaaja / Job nr. 15/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger en uddannet pædagog til daginstitutionen Ajaaja .

Vuggestuen Ajaaja har til daglig åbent mellem 07.00 - 17.00.

Ajaaja er en vuggestue med plads til 35 børn, vi søger en pædagog med kendskab til status på børnenes udvikling, med kendskab til børnenes behov i deres udvikling, en ansvarlig pædagog som evner at lede en stue og som er stabil.

Børnene i Ajaaja er mellem 0 - 3 år. Børnene er opdelt i forskellige alderssvarende grupper.

Afdelingen har aktuelt 12 ansatte, som er fordelt på 3 stuer. Derudover er der en leder, en rengøringsassistent samt en køkkenassistent.

Bortset fra en stue, består personalet i stuerne af en pædagog, socialhjælper og en medhjælper.

Der er mulighed for udvikling på forskellige planer f.eks. bliver der arrangeret kurser i Kammagiitta hvert år, kursus i personlig udvikling er også en mulighed, men vi arbejder også med udvikling ved afholdelse af personalemøder med udgangspunkt i relevante behov ligesom vi også afholder pædagogiske dage.

Vi afholder særlige aktiviteter for personalet 2 lørdage om året, derudover afholder personalet en aftenmøde hver måned på en almindelig arbejdsdag også bruger vi 2 timer efter arbejdstid en gang om måneden hvor vi formulerer en aktivitetsplan.

Vi arrangerer brugerforsamlingsmøder mindst 3 gange på et år, møder afholdes efter arbejdstid, derudover foretager 2 halvårlige statusmøder med deltagelse af forældrene, hvor tidspunkterne fastsættes indenfor arbejdstiden.

Vi har faste arbejdsmetoder, vi kører med ugeplaner hvor vi har indarbejdet forskellige daglige aktiviteter. Vi arbejder med Kammagiitta om mandagen, om tirsdagen medbringer børnene eget legetøj, om onsdagen arbejder vi med de 7 pædagogiske principper, om torsdagen er der aktiviteter for jævnaldrende børn og om fredagen har vi idræt samt andre planlagte aktiviteter.

Stillingens indhold:
Hvis muligt søger vi en pædagog med erfaringer - som skal være med til at lave dagplaner og pædagogiske opgaver og som kan arbejde med nedennævnte opgaver:

 • At sikre, at børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde
 • At du kan påtage dig ansvar i lederens fravær fra vuggestuen
 • At du evner at samarbejde med medarbejdere med forskellige kompetencer

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog eller tilsvarende, at du kan arbejde med opgaverne i centrum og at du, hvis muligt har erfaringer med pædagogisk arbejde på en vuggestue med dertil hørende opgaver i centrum
 • At du er initiativrig og kan håndtere miljøer for børn
 • At du kan påtage dig ansvar
 • At du kan sætte nye ting i gang
 • At du kan følge med
 • At du er ærlig
 • At du er åben
 • At du har ledelsesevner
 • At du har viljen til at deltage i videreudvikling af Ajaaja

Opgaverne skal laves i nært samarbejde med medarbejderne i andre stuer, andre medarbejdere, leder og køkkenassistenten.

Vi arbejder med barnet i centrum, og vi støtter børnene i takt med børnenes selvstændighed og hvis ovennævnte mål skal indfries er det meget vigtigt med løbende samarbejde med forældre og tilsynsmyndigheder.

Blandt vores værdier på arbejdspladsen er blant andet, at du er åben overfor dine opgaver, at du møder på arbejde til tiden, at du er venlig overfor dine kolleger.

Deruover finder vi det vigtigt, at du er;

 • stabil, at du er kvalitetsbevidst og at er følsom overfor de enkelte     
 • har overblik og kan arbejde med flere ting på en gang
 • kommunikerer klart og forståeligt både skriftlig og mundtligt
 • kan arbejde selvstændigt, ansvarlig og servicemindet
 • har stor erfaring i forhold til arbejdet og kan løbende tilpasse uddelegerede opgaver
 • kan koncentrere sig og koordinere uanset travlhed på dagen
 • er stærk, initiativrig, rummelig og engageret
 • du er aktiv deltager for at indfri mål ligesom du også er aktiv deltager for at udvikle og forbedre rutiner
 • du er bredt funderet i forhold til åben samarbejde
 • det vil være en fordel hvis du er dobbeltsproget grl/dk

Vi kan tilbyde:
Spændende og udviklende arbejde hvor du har mulighed for indflydelse på indholdet og En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.  En arbejdsplads i konstant udvikling og som ændres konstant og hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen. Vores mål er godt samarbejde hvor der er løbende udveksling af viden ligesom der også er plads til nye tiltag og nye initiativer.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 15/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. februar 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Elisabeth J. Christensen
Telefon: +299 366885
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning