Gå til hovedindhold
170

Dette jobopslag er udløbet

Elevhjemmet i Nuuk pædagog

Pædagog eller andet uddannelse indenfor de socialområder til Elevhjemmet i Nuuk – Atuartut Angerlarsimaffiat

 

Elevhjem i Nuuk er et hjem med plads til 24 elever fra 8. – 10. klasse – for elever der kommer fra nærliggende bygder samt Ittoqqortoormiit. Der er en leder, 7 faste medarbejdere, 1 kok og 8 medhjælpere.

 

 

Jobprofil:

Vi forventer at:

 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til elever.
 • Du vil møde elever og medarbejdere med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og gerne med erfaring fra døgninstitutioner.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte elever.
 • Du ligger rigtig stor vægt på forældrene, den øvrige familie og skolen som de vigtigste samarbejdspartnere omkring eleven og den unge.
 • Du kan gå forrest i både indendørs og udendørs aktiviteter og lytte til og rumme de unge, når det er det der er brug for.
 • Du er loyal overfor ledelsen.
 • Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde på elevhjemmet og medinddrager dine kollegaer.
 • Du skal også være god til at lytte til dine kollegaer og samtidig kunne give udtryk for hvad du selv mener.
 • Du skal rumme disse: Respekt, omsorg, samarbejde og tillid

 

 

Det vil være dejligt hvis du:

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer.
 • Er dobbeltsproget.
 • Har et værdisæt der indeholder: Tryghed, nærvær, respekt, samarbejde, udfordringer og udvikling.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.
 • Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.
 • Har særlige ressourcer indenfor musik, sang eller andre kreative områder.
 • Har kørekort, men det er ikke et krav.

 

 

Vi kan så til gengæld tilbyde:

 • En leder der brænder for hjemmet og eleverne og som vil skabe nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både elever, medarbejdere og forældre.
 • Hvor vi er bevidste om at vi er ansat som medarbejdere af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende og støttende døgntilbud til alle elever og samarbejde med barnets forsørgere herom.
 • Hyggelige og hjemlige lokaler.
 • Masser af energi, gåpåmod og positive tanker.
 • Kurser, formidling og en masse andet.
 • Skiftende arbejdstider, morgenvagt, eftermiddagsvagt samt nattevagt.

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karl Ole Petrussen på tlf.nr. 366965 eller e-mail kope@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 513/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 10. august 2022

Søg denne stilling