Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Driftsplanlægger til Hjemmehjælpen / Job nr. 413/19

Ifølge ældredemografien bliver der flere ældre i eget hjem, derfor har den nuværende driftsplanlægger i hjemmehjælpen behov for en kollega.

Går du og har lyst til at bruge dine IT og sundhedsfaglige funktioner til at udarbejde ruter samt planlægge effektivt, er du morgenmenneske og har du lyst til at møde ind kl. 7.00, så lad os høre fra dig.
 
Du vil få et tæt samarbejde med områdeleder, kvalitetsudvikler og hjemmehjælpere.
 
Opgaver

 • gennem effektiv ruteplanlægning, sikre levering af de visiterede ydelser af rette medarbejder til den rette borger
 • vurdere og igangsætte ydelser til nye borger samt borgere med akutte behov i tæt samarbejde med områdeleder
 • overholde kvalitetsstandarder og serviceniveau.
 • i samarbejde med områdeleder medvirke til administrative opgaver, herunder vagtmobil, tlf. pasning, statistik, buskort og taletid.
 • bestilling af plejeartikler
 • uddelegering af ruter
 • ved nye borgere hjemmebesøg samt oprettelse af pleje/borgerplaner
 • administrering af nøgler og mobiler
 • ved sygdom deltage i dagens opgaver ude hos borgeren
 • driftsplanlægger skal sikre gennem effektiv styring, at ressourcerne anvendes bedst muligt 

Faglige kvalifikationer

 • sundhedsfaglig baggrund
 • evner statistik og har IT-færdigheder, gerne erfaring inden for ældreområdet
 • evner for god ressourcestyring
 • gerne erfaringer med omsorgs- og vagtplanssystemer 

Personlige egenskaber:

 • gode samarbejdsevner og sans for detaljer i planlægningen
 • god til at lytte og kommunikere
 • god til at se løsninger under pres
 • har din styrke i at være rolig, positiv og bevidst om egne evner og begrænsninger
 • have faglig forståelse for det tværfaglige samarbejde 
 • loyalitet og høj arbejdsmoral
 • kan modtage positiv og negativ kritik, samt rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.
 • et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for drift
 • tæt samarbejde med områdeleder, terapeutteam, visitation og demenskoordinatorer
 • god introduktion og oplæring

Præsentation af hjemmehjælpen Nuuk.
Der er en områdeleder som er leder for 20 medarbejder i henholdsvis dag og aftenvagter, som servicerer ca. 160 borgere i Nuuk og Nuussuaq.

På sigt 2 driftsplanlæggere som arbejder ud fra ovenstående funktioner.

Derudover er der en områdeleder for kysten som sikre ledelsen på kysten, i ældrekollektiver, samt hjemmehjælp i byer og bygder.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier. 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 413/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 11. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isabella Schluchtmann
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning