Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Dagtilbudsområdet søger fagchef til dagtilbudsområdet / Job nr. 422/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger fagchef for dagtilbudsområdet
Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq søger en stærk og erfaren fagchef for dagtilbudsområdet til forventet ansættelse pr. 01. september eller efter nærmere aftale.
Fagchefen har sammen med de øvrige fagchefer ansvaret for den daglige drift af forvaltningen, ligesom fagchefen indgår i kommunens samlede ledelse, og vil derfor også skulle involvere sig i en række tværgående indsatser i den kommunale organisation.
Kommunen har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som alle fagchefer arbejder ud fra.

STILLINGEN SOM FAGCHEF FOR DAGTILBUDSOMRÅDET
Til at lede denne afdeling har vi brug for en stærk fagchef, der, med fokus på den ledelsesmæssige store og spændende udfordring samt et fagligt kendskab til dagtilbudsområdet.
Du får således rig mulighed for at medvirke i opbygningen af afdelingens interne ny organisering og vil fremstå som afdelingens ansigt og repræsentant udadtil.

Fagchefen vil overordnet være ansvarlig for følgende områder og afdelinger:

 • Dagtilbud (vuggestuer, børnehaver, integreret institutioner)
 • Dagplejere

Dine hovedansvarsområder som dagtilbudschef er

 • Ledelse, udvikling, koordinering med samtlige samarbejdspartnere under forvaltningens regi
 • Det overordnede faglige og økonomiske ansvar for områdets drift, ydelser og udvikling, herunder implementeringen af 0-6 årige sektorplan.
 • Brobygning fra 0-6 årige til skolestart i tæt samarbejde med AKO (Atuareernerup Kingorna Ornittakkat), som er under skolechefen.
 • Budgetoverholdelse har topprioritet i kommunen, og derfor forventes du at:
 • Forvalte det overordnede ansvar for budget- og økonomi inden for den politiske bevillingsramme
 • Sikre ordentlig økonomistyring – og sikre at hele området er medinddraget i de økonomiske og bevillingsmæssige opgaver
 • Sikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen
 • Sikre et markant fokus på fælles strategier i forvaltningen i et konstruktivt samarbejde med forvaltningens chefer og medarbejdere
 • Sikre målrettet og relevant kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige aktører i området
 • Bidrage til Kommuneqarfik Sermersooqs igangværende implementering af nye mål, ledelsesgrundlag og strategier

Vi forventer følgende personlige egenskaber og faglig baggrund

 • Dokumenteret og relevant lederuddannelse/ledelseserfaring
 • Pædagogfaglig uddannelse og erfaring
 • Væsentlig budget- og regnskabserfaring – herunder styring
 • Erfaring med at arbejde inden for lovgivningen
 • Have evnen til at gå forrest
 • Udviser fleksibilitet og loyalitet
 • Evner at motivere og involvere ens medarbejdere
 • At kunne kommunikere og formidle målrettet udviklingstiltag
 • Er du dobbeltsproget, er det en fordel,
 • Positivitet og gåpåmod

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands hjemmestyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Du bedes gøre opmærksom på, om du søger bolig til stillingen. Vi gør opmærksom på, at boligsituationen er presset, så der er ventetid på permanent bolig, og man skal forvente anvisning af vakantbolig i den første tid.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 422/19 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer og CV.

Hjemmeside: Sermersooq.gl

 

Ansøgningsfrist: 17. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Louise Markussen
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning